Ген.Тошево и Мурфатлар ще развиват алтернативни форми на туризъм
Ген.Тошево и Мурфатлар ще развиват алтернативни форми на туризъм / Дарик Нюз - архив

Община Ген.Тошево ще развива алтернативни форми на туризъм по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013. Съвместният управленски комитет, отговарящ за Програмата, окончателно е одобрил проекта на община Ген.Тошево „Отговорно използване на природните ресурси и насърчаване на устойчивото развитие на алтернативни форми на туризъм", съобщиха от общината. Общата финансова помощ, отпусната за изпълнение на проекта възлиза на 1 040 286 евро, от които 902 035 евро се финансират от  Европейския фонд за регионално развитие, а 138 251 евро е националното съфинансиране.

Общата цел на проекта е развитие на туристическия потенциал в община Генерал Тошево и създаване на пазар, ориентиран към туристически продукти, информират от общината. Сред целите на проекта са още реализиране на практически инициативи, свързани със защита, опазване и популяризиране на природното и културно наследство, създаване на предпоставки за съвместно социално-икономически развитие на общините Ген.Тошево и румънската Мурфатлар, създаване на алтернативи за наемане на работа в двете общини.

Предвижда се да бъдат изградени туристически информационни центрове в Мурфатлар и в генералтошевското село Красен, да се рехабилитира трикилометрова отсечка до с. Красен - яз. Дрян и да се изградят рекламно-информационни съоръжения - тотеми - в Мурфатлар и Генерал Тошево.

Планира се да бъдат създадени още два пешеходни екологически маршрута, два колоездачни маршрута, един маршрут за конна езда, два тематични туристически маршрута и един интегриран туристически маршрут - Ген. Тошево - Мурфатлар. Ще бъде създаден и интегриран маршрут за туристи от Черно море с две дестинации:  Албена/Балчик - Генерал Тошево - Мурфатлар и  Мамая/Констанца - Мурфатлар - Ген. Тошево.

По проекта ще бъде изградена информационна система за съвместни туристически ресурси и създадени алтернативни възможности за наемане на работа в двете общини.