Детелина Николова участва в заседание на Комитета за наблюдение по ОП Административен капацитет
Детелина Николова участва в заседание на Комитета за наблюдение по ОП Административен капацитет / Община Добрич- архив

Кметът на Добрич Детелина Николова участва в деветото заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна Програма „Административен капацитет”, състояло се във Велинград, информираха от пресслужбата на общината.

Като представител на Националното сдружение на общините и член на Комитета за наблюдение, Детелина Николова е изразила подкрепата на сдружението за всички усилия на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” да подпомогне модернизирането на дейността на администрацията със средства на Европейския съюз. Николова е благодарила на експертите за промяната в практиката на разработване на индикативната програма и включване на предложенията на националното сдружение, насочени към българските общини.

В рамките на работната среща е станало ясно, че Националното сдружение на общините е пряк бенефициент по Програма „Административен капацитет” и има възможност от януари следващата година да кандидатства със свои проекти за подобряване на управление на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите в държавната администрация. Безвъзмездното финансиране е  в размер на 5 милиона лева и ще даде възможност за повишаване знанията, уменията и капацитета на служителите в администрациите. През изминалия мандат в обучения на Националното сдружение са участвали над 4600 общински представители. На заседанието са обсъдени и възможностите на Оперативна Програма „Административен капацитет”.  За периода юни – ноември 2011 г. по ОПАК са сключени 9 договора за близо 31 млн. лв., одобрени са 41 проекта по 4 процедури на обща стойност 21 063 205 лв., по които предстои сключване на договори. Очаква се до края на годината да бъдат сключени нови 19 договора на обща стойност над 17 млн. лв.

Членовете на Комитета за наблюдение са приели и изменения в Индикативната годишна програма, чиято цел е бързо и ефективно да се договорят и усвоят предвидените европейски средства. Комитетът за наблюдение е орган, който следи изпълнението на Оперативна Програма „Административен капацитет”. Той одобрява общите критерии за избор на проекти, следи за периодично извършения напредък в постигането на специфичните цели на програмата, одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението й. Комитетът се състои от представители на министерства и държавни агенции, социално-икономическите партньори, регионалните съвети за развитие на районите за планиране и Европейската комисия.