Четирима кандидатстват за поста председател на Окръжен съд Добрич
Четирима кандидатстват за поста председател на Окръжен съд Добрич / Дарик Добрич

В ход е процедура за избор на нов председател на Окръжен съд Добрич, съобщават от институцията. Смяната се прави поради изтичане на мандата на настоящия ръководител Енчо Енчев на 5 октомври т.г.

Пред Висшия съдебен съвет документи за поста са подали Веселин Стефанов Монов, Галатея Петрова Ханджиева-Милева, Елица Йорданова Стоянова и Петър Петков Монев.

Веселин Монов е председател на Районен съд Добрич от октомври 2009 г.. Завършил е Технически университет Варна. Работил е в Окръжна следствена служба.

Галатея Ханджиева-Милева е зам.-председател на Окръжен съд Добрич от 2004 г. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски". Работила е като юрисконсулт в ЗЕНА и като съдия в Районен съд Добрич.

Елица Стоянова е съдия в Окръжен съд Добрич. Завършила е Технически университет Варна. Била е съдия и зам.-председател на Районен съд Добрич.

Петър Монев е зам.-председател на Районен съд Добрич от 2004 г. И той е възпитаник на Технически университет Варна. Бил е помощник следовател, прокурор в Районна прокуратура Добрич, зам.-районен прокурор.