/ Дарик Добрич
72% от обходените деца в Силистренско, подлежащи на обхват в училище, са в чужбина. Това показват отчетените данни от Регионалното управление на образованието след изпълнените дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. За седемте общини в област Силистра са определени 37 района, в които работят 37 екипа, с включени 276 лица от всички институции.

До момента от екипите са извършени 3 550 посещения в Силистренско, съобщи ръководителят на РУ на  МОН Габриела Миткова. Записани в училище са 477 деца – 13.4% от обходените. Не са записани 279 деца в задължителна училищна степен. В момента няма непроверени ученици от електронната система, а попълнените протоколи са сканирани, качени в системата и дигитализирани, увери Габриела Миткова.

В момента се обработват данните за незаписаните ученици (групиране по общини и по възрасти, специфични групи) и се планират нови посещения на децата, за които още не е постигнат успех в записването.

Приоритет са децата на възраст 5, 6 и 7 години, които на територията на област Силистра са общо 26 на брой, като от тях 7 са деца със специални образователни потребности, уточни Габриела Миткова.