50% повече данъкоплатци комуникират с НАП по електронен път
50% повече данъкоплатци комуникират с НАП по електронен път / netinfo

13 167 са подадените до 30 април декларации по Закона за облагане на доходите на физически лица, съобщават от НАП-Добрич. За предходната година техният брой е бил 14 699. Намаляването се дължи на отпадналата възможност физическите лица да ползват някои данъчни облекчения като дарения на лица с временна нетрудоспособност и на семейното подоходно облагане.

Всеки пети е подал годишната си декларация по алтернативен начин и не е посетил фронтофиса на териториалната дирекция, съобщават още оттам. 2 304 са подадените декларации по пощата. 646-ма са предпочели електронната комуникация, което е с 52 % повече в сравнение с миналата година.

За да улеснят клиентите на дирекцията, служителите от фронтофиса работиха и през почивните дни, като са приели 10 217 декларации за облагане на доходите до крайния срок за подаването им.

До 500 лева е размерът на глобата за неподадена или подадена след крайния срок данъчна декларация. За неверни данни или обстоятелства в декларациите, водещи до намаляване на данъка или до освобождаването от данък, глобата е до 1000 лева.