13 училища в област Силистра ще получат средства по програмата “Без свободен час”
13 училища в област Силистра ще получат средства по програмата “Без свободен час” / Дарик Добрич

816 училища ще получат средства по националната програма „Без свободен час в училище" за изплащане на възнаграждения на учители, които заместват колеги в отпуск, за да не пропускат уроци учениците, съобщават от МОН. Справка с публикувания списък на училищата, за които са одобрени средства от бюджета на програмата за 2016 година сочи, че 13 от училищата са в област Силистра.

За тях са заделени 8 662 лева, като най-голям е броят на получаващите средства учебни заведения в община Силистра - 8, сред които и ПГМТ "Владимир Комаров". В община Дулово пари получават средните училища в селата Паисиево и Окорш, в община Алфатар - ОУ "Хр. Ботев", в община Ситово - ПГСС и в община Тутракан - СОУ "Йордан Йовков".

Общият бюджет на програмата за тази година е 2 млн. лева. Сред кандидатствалите училища има и професионални гимназии, които са общински след влизането в сила на новия закон за предучилищно и училищно образование от 1 август. Затова средствата за тях ще бъдат предоставени на общините.
Директорите на държавните и общинските училища са кандидатствали чрез регионалните инспекторати по образованието, като са представили документите, определени в програмата. Всяко училище може да кандидатства за не повече от 0,5 на сто от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания по утвърдения му бюджет за 2016 г.

Предстои Министерският съвет да приеме постановление, по силата на което ще бъдат изплатени 666 365 лева на общински училища и 92 441 лева на държавните за периода от 1 ноември 2015 г. до 28 февруари 2016 година.