/ live.varna.bg
Безплатен интернет във всички обществени сгради, включително библиотеки, музеи и други ще бъде осигурен в Несебър. Това съобщиха от пресслужбата на местната власт.  Несебър е сред одобрените български общини, които ще получат финансиране за изграждане на мрежa за безжичен интернет в населените места.

Несебър: Ученици дискутираха за наркотиците

WiFi4EU е инициатива на Европейската комисия и цели да създаде точки за безплатен достъп до глобалната мрежа. От 215 успешно подали кандидатурите си български общини, 113 ще получат ваучери за изграждане на безплатни високоскоростни мрежи.

България заема 12-о място сред страните от Европейския съюз по брой на печеливши общини и ще получи финансиране в размер на 1 695 000 евро. До края на 2018 г. се очаква  подписване на  споразумение с Комисията за получаване на ваучери. След това номинираните общини, между които и Несебър, ще имат 18 месеца да изберат инсталационна компания, която да изгради избраните точки за достъп на определените от тях места.

Възпоменателен медал „Свети Иван Рилски“ за Несебър

Общините могат да използват ваучерите на WiFi4EU за закупуване и инсталиране на оборудване за безжична интернет връзка в избрани от тях центрове на местния обществен живот. Разходите за поддръжката на мрежата ще се поемат от местнвата власт.