/ Пресцентър

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Джуниър Ачийвмънт България, Индустриален и логистичен парк - Бургас и Индустриален клъстер "Електромобили" подписаха четиристранен рамков договор за сътрудничество в Бургас.

„Парк Арена ОЗК" ще е домакин на тех шоу за електромобили

Страните ще работят за създаване на структура на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) - Общност на знания и иновации към EIT "Градска мобилност" в нашия град.

Бургас ще подготвя кадри за производство на хибриди

Това е крачка към дългосрочна конкурентноспособност в региона. Това ще стане чрез фокус върху високите технологии, научните изследвания и тяхната пазарна комерсиализация в сфера, избрана от Община Бургас като стратегическа за бъдещо развитие.

Съвместната дейност на четирите страни ще се състои в:

- Изграждане на т.нар "Триъгълник на знанието" - бизнес, образователни организации и местна власт, който да създаде необходимата среда за Общност на знания и иновации

- Създаване на академична среда чрез подпомагане на обучението на ученици и студенти в областта на предприемачеството и електрическата мобилност

- Повишаване стойността на градските пространства за качеството на живот чрез преоформяне на мобилността.

Европейският институт за иновации и технологии е независим орган на ЕС, който има важна роля за постигане целите на ЕС за създаване на устойчив икономически растеж и работни места.