/ Пресцентър Община Бургас

Сериозни ремонти протичат в момента в гимназиите в Бургас. Парите за тях са от европейско финансиране. Чисто новият физкултурен салон в Търговската гимназия ще заработи от началото на есента. В училището се обновяват и санитарните възли и някои помощни помещения.

3
netinfo

Разширяване на базата се извършва и в „Константин Фотинов". Двуетажната пристройка към сградата на училището вече е изградена. Там ще бъде обособен голям физкултурен салон със спортно оборудване, ще се обособят специализирани кабинети, фитнес зала и складови помещения.

2
netinfo


Община Бургас подкрепя бизнеса за добро образование

Реконструкция и преустройство става и в учебно-производствения комплекс "Младост" към гимназията по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров". Цялостно се преустройства ресторант "Младост", обособяват се кабинети и зала за презентации. Изгражда се и климатична система.1
netinfo


Нов учебен корпус и физкултурен салон са изграждат и в професионалната гимназия по транспорт, в Строителния техникум протича цялостна подмяна на ВиК инсталацията. В Механотехникума цялостно ще бъдат реконструирани работилниците за учебна практика.

Там ще бъде подменен покривът, ще се монтира нова дограма, ремонт ще претърпят електрическата инсталация и подовите настилки, ще бъде поставена енергоспестяваща изолация и ще се изгради система за вентилация, както и за видеонаблюдение.