/ navbul-portburgas.com
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите извършиха извънредни проверки по сигнали на граждани от Централна градска част, комплекс „Лазур“, Централния плаж и Морската градина за миризма на нефтопродукти и пропан бутан.

Първо тестово плаване с пасажери от Морска гара до турския град Инеада (ВИДЕО)

Предвид преобладаващата посока на вятъра в момента на получаване на сигналите са проверни пристанищните оператори „БМФ Порт Бургас“ АД и Нефтеното пристанище на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД в местността Отманли (парк „Росенец“).

Установено е, че на пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ обработваните товари са газьол и пропан бутан. По време на обработката на товарите няма настъпили аварийни ситуации. От системите за мониторинг и оповестяване не са регистрирани изпускания на атмосфера.

Концесията на пристанища „Изток-2“ и „Запад“ се удължава

На терминал “Росенец“ не са констатирани пропуски по технологичната схема. Танкери с нефт, котелно гориво и гориво за дизелови двигатели са обработвани в периода 20-22 юни. Инсталациите на основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД са в нормален технологичен режим.

РИОСВ е изискала от „Морска администрация“-Бургас като компетентен орган, осъществяващ контрол по предотвратяване замърсяването на морската среда и въздуха от кораби, да извърши огледи на морската акватория. Резултатите ще станат ясни след приключването им.

Пускат от Бургас първия у нас хибрид по море

При допълнителните обходи в местата на сигналите е забелязан ремонт на улици и на булевард "Димитър Димов", при който старият асфалт е фрезован и подменян с нов. Откритите камиони с асфалтови смеси, при температури над 300 са възможен източник на миризмата.

С цел осъществяване на засилен ежедневен контрол от страна на инспекцията от пристанищните оператори е изискано представяне на ежедневен доклад за извършваните товаро-разтоварни дейности. При необходимост ще бъдат извършвани проверки на място.