Платете данъци без лихва
Платете данъци без лихва / sxc.hu

30 октомври е последният срок за плащане на местните данъци без лихва. След изтичането му се начисляват десет пункта върху основния лихвен процент на БНБ за всяка вноска.

Касовите плащания на данъците и такса „битови отпадъци” става в общинска дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, на улица „Александровска” № 83.

До края на тази година, собствениците на нежилищни имоти могат да подадат декларации за определяне на таксата битови отпадъци за следващата година според количеството им.

Бланки за декларации могат да бъдат свалени от сайта на Община Бургас www.burgas.bg, в раздел „Документи и заявления”, подраздел „Местни приходи от данъци, такса и реклама”.