Обявен е конкурс за омбудсман на Поморие
Обявен е конкурс за омбудсман на Поморие / Пресцентър

Община Поморие обяви конкурс за обществен защитник. Аргументите, с които идеята беше предложена за гласуване в Общинския съвет, са нарастващото доверие към институцията и необходимостта гражданите и техните организации да бъдат подпомагани.

Обявлението е публикувано на интернет страницата на местния парламент и е поставено на информационното табло на Община Поморие. Документите на кандидатите се приемат в Общински съвет - Поморие, улица „Солна" 5, стая 6, от днес до края на работния ден 26 май.

Подбор за допускане на кандидатите до конкурса се извършва от постоянната комисия по законност и обществен ред, омбудсманът се избира с 2/3 мнозинство от всички съветници и се назначава за срок от 5 години.

За обществен посредник може да се кандидатира всеки български гражданин, навършил 35 години, неосъждан, с постоянен или настоящ адрес в община Поморие, с висше образование, с високи морални качества и привързаност към идеите на хуманизма и лице, отговарящо на условието за избор на народен представител.