Как ще се развива Бургас
Как ще се развива Бургас / Веселин Максимов
Как ще се развива Бургас
69887
Как ще се развива Бургас
  • Как ще се развива Бургас

„Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас”. Това е заглавието на проекта, по който вече започна работа Общинска администрация в нашия град. Финансирането му е бевзъзмездно, от Европейския съюз, неговата цел, най-общо, е да бъдат разгледани и елиминирани всички слаби места по начините за правене на местна политика.

Срокът за изпълнение на проекта е девет месеца, той стартира през ноември миналата година. Вече е избран изпълнител по оценка на подготовката на плана за развитие през периода 2014–2020 година. Приоритетни ще бъдат проблемите по ремонт на съществуващата инфраструктура и изграждане на нова - пътни връзки, ВиК мрежа, пречиствателни съоръжения, модернизиране на училищата и социалните домове.

Създаден е Консултативен съвет, който включва експерти от общината, граждански организации, хора от бизнеса, общински съветници. На всеки етап от проекта се предвиждат обществени обсъждания. Първото от тях е не по-късно от един месец от този момент.

Чуйте в звуковия файл какво точно ще представлява този проект, от заместник-кмета по въпросите на евроинтеграцията и екологията Атанаска Николова