Голямото прегръщане...
Голямото прегръщане... / Пресцентър

По повод днешния празник Свети Валентин доброволците от Испания по програма „Еразъм+” и бургаските младежи от клуба на информационно-консултантски център към фондация „Астика” проведоха своята нициатива до „Часовника”. Те (в костюми с форма на сърце) прегръщаха минувачите и се снимаха с тях.

На масичка с книга за любовни послания те популяризираха и насърчиха  доброволчеството, междукултурният диалог, обичта между хората и най-важното да окажем превантивна дейност и контрол на ХИВ/СПИН, което да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението.