/ ThinkStock/Getty Images
Съгласно указания, изпратени от областния управител за прилагане на превантивни мерки за предотвратяване разпространението на болестта Африканска чума по свинете, община Ямбол информира стопаните на свине в обекти тип „заден двор“, че в срок до 2 август - петък следва да извършат доброволно клане на животните.

Още една ферма е с положителни проби за Африканска чума в област Велико Търново

Територията на община Ямбол попада в 20-километровата зона около индустриални ферми, в която трябва да се преустанови отглеждането на свине. Мярката се въвежда във връзка с писмо на министъра на земеделието, храните и горите по повод проведено на 29 юли заседание на Централния епизоотичен съвет и взетите на него решения.

След повторни проби: Африканска чума и в Пловдивско

След изтичането на определения срок (2 август) ще се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентен орган - Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.