Автобусното депо на Бургас вече е напълно обновено
Автобусното депо на Бургас вече е напълно обновено / netinfo

Приключват строително-монтажните дейности по реконструкцията и модернизацията на автобусното депо на "Бургасбус"ЕООД, включително изграждане на дизел и метан станция. Кметът Димитър Николов посети обекта, за да провери качеството на свършената дотук работа и да се увери, че се изпълняват всички мерки за противопожарна безопасност.
"Бъдещето на "Бургасбус" е осигурено поне за 20 години напред. Целият подвижен състав е обновен - и автобуси, и тролейбуси. Когато се подготвяше проектът "Интегриран градски транспорт на Бургас", изрично настоявахме пред европейските партньори в него да се предвиди пълен ремонт и дооборудване на депото с всякаква техника и ремонтни запаси. Това дава една сигурност на общинския превозвач и неговите стотици служители за много години напред", каза кметът Николов.
Сегментът "Реконструкция на автобусно депо, дизел и метан станция" е един от основните в осъществяването на проект "Интегриран градски транспрот".