/ Община Банско
За втора поредна година Община Банско се включва в централизираната кампания на Министерски съвет за летни студентски стажове в държавната администрация през 2018 година.   

За стажанти в Банско могат да кандидатстват български студенти, които се обучават в български или чуждестранни висши учебни заведения, както и чуждестранни студенти, обучаващи се в българските ВУЗ-ове.

В онлайн портала за студентски стажове http://staj.government.bg местната администрация е обявила три свободни стажантски позиции: стажант в отдел „ТСУ”, стажант „Връзки с обществеността” и стажант в отдел „Икономическо развитие”, като кандидатите за стажанти трябва да са с непрекъснати студентски права.

Студентите ще могат да кандидатстват от 21 март до 22 април, след направена регистрация в портала, изпратена автобиография и проведен онлайн тест в професионалното направление предвидено за длъжността, за която кандидатстват.

Централизираната кампания дава възможност на студентите в страната да добият първоначални впечатления и опит в избраното от тях професионално направление, а на работодателите – да привличат млади специалисти.