Съдят пощальон за пирсовяване на голяма сума пари
Съдят пощальон за пирсовяване на голяма сума пари / Снимка: Дарик, архив
Пощальон от село Горно Дряново застава на подсъдимата скамейка за присовяване на 190 000 лева. Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителния акт срещу Ибрахим Манчев. Обвиняемият от 1979 г. е работил като служител-гише в пощенска станция в гърменското село в „Български пощи“ ЕАД (БП). До август 2012 г. Манчев изпълнявал служебните си задължения постоянно и срещу заплащане.
На основание сключен договор между Български пощи АД и Българска пощенска банка АД (впоследствие – „Юробанк и Еф Джи България“ АД) от 1997 г. Манчев извършвал и работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество, в това число като отговорник на автоматизирано работно място за обслужване на клиенти на банката – клон с. Горно Дряново. Той сключвал договори с физически лица за спестовен влог и депозити, изпращал пари в брой, както и други банкови дейности.

През 2011 г. е прекратена дейността на служителите на Български пощи в пощенските станции по осъществяването на банкова дейност от името на „Юробанк и Еф Джи България“ АД. В тази връзка е преустановено предоставянето на всякакви банкови услуги на настоящи и потенциални клиенти на банката, което се отнасяло и до автоматизираното работно място в пощенската станция - с. Горно Дряново. Били оформени и приключени касовите и безкасови дневници, а от обвиняемия били предадени печатите на банката, компютърната система и броячна машина.

Въпреки настъпилите промени, обвиняемият Манчев не направил нищо да огласи това обстоятелство. Клиенти на банката в селото продължили да се обръщат към него за откриване на влогове и вноски. При отбелязвания в спестовните книжки и издаването на документи, той се представял като служител на банката. Въпреки че печатът на „Юробанк и Еф Джи България“ АД му бил взет, той поставял на банковите документи печат с логото на пощенската станция, като хората не обръщали внимание на тази подробност. По този начин Манчев причинил на клиентите на банката имотна вреда в размер на 26 595,15 лв.

През 2012 г. в банката започнали да постъпват оплаквания от нейни клиенти от с. Горно Дряново. Към март 2013г. постъпилите жалби станали 64 броя, като хората заявявали липсващи парични суми от сметките им в „Юробанк и Еф Джи България“ АД.

В тази връзка била назначена проверка на документите по депозитната и влогова дейност на пощенска станция - с. Горно Дряново. Било установено, че вследствие на извършвани различни нарушения, Ибрахим Манчев е присвоил общо 190 055.13 лв. от сметките на 59 клиенти на банката. Тази обща сума е била отклонена от сметките им за периода от 23.10.2000 г. до 09.06.2011 г.

Обвиняемият извършвал различни неправомерни действия по срочни депозити и по влогови сметки на клиентите на банката, които обслужвал през този период. Той се разпореждал със средствата по сметките на вложителите (включително и тяхното закриване) без тяхно знание и съгласие. Извършвал е и тегления на средства от депозитите на клиентите, като съставял неистински частни документи.
Предстои насрочване на делото от съда.