Георги Икономов
Георги Икономов / Снимка: Дарик
Няма да има бум на строителството в Банско. Това заяви кметът Георги Икономов на нарочна пресконференци, с която опроверга  спекулациите, че в зимния курорт ще се построят нови сгради с още 40 000 легла.

„РИОСВ наскоро излезе с решение, че е необходима екологична оценка на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за 8 селищни образувания на територията на град Банско. Това обаче няма нищо общо с решението на правителството за изграждане на втора кабинкова линия. Развитието на осемте селищни образувания е заложено още през 2012 г. със стартирането на Общия устройствен план, който вече е приет и действа”, обясни Икономов.

Той уточни, че плановете са за застрояване на регулация на вече усвоени и застроени тертории. Регулира се територия, която в периода 2004-2009 г. с индивидуални ПУП-ове, които законът е позволявал, е застроена. Общата площ е 1894 дка, като към днешна дата 55,6% от тях са застроени с действащи имоти за жилищно и обществено обслужвне. Целта на общината е да направи комуникацията между тези постройки – улици, канализация, водопровод, електричество.

В момента има и земеделска земя между строежите, земеделските територии са 34% - 664 дка. Те се намират между вече урбанизирани територии.

„Има 382 дка земеделски имоти, които трябва да се усвоят. От 2011 г. досега сме издали за този район само 18 разрешения за ПУП – 9 еднофамилни жилищни сгради, 1 по-голяма жилищна сграда, 3 са за спортна инфраструктура и останалите – за обществено обслужване и търговска дейност. Свалили сме наполовина показателите – до 30% застрояване, т.е. от 1 декар могат да се застроят 300 квадратни метра, КИНТ-0,9, кота – максимум 10 метра, до три етажа. Задължително е и осигуряването на паркоместа”, каза още кметът на община Банско.

При изготвянето на ОУП е установено, че в годините между 2004-2010 г. извън рагулационните граници на Банско са урбанизирани и застроени големи територии от местностите Гуровица, Свети Иван, Грамадето, Кошерината, Карантията, Средореко, Асаница и Герачни улици. Затова в него се предвижда изработването на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/, с който да се урегулират застроените с индивидуални ПУП-ове територии и да се изгради необходимата техническа инфраструктура и транспортни връзки между тях и стария град.

През 2014 г. се възлага изработването на ПУП за Селищни образувания на Банско, който следва стриктно предвижданията на проекта на ОУП и в който те са определени с устройствена зона "Ок" - "за курорт". В последствие ОУП минава необходимите съгласувания, като е изготвена и приета Екологична оценка и влиза в сила с Решение №305 на общинския съвет. Проектът за ПУП–ПРЗ предвижда урегулиране на цялата територия, което обхваща основно застроени земи, с цел осигуряване на транспортна и техническа инфраструктура за обслужването им. Разработката не обхваща територии извън предвидените в ОУП, не засяга територии на НП „Пирин", превижда буферни зони по границите с парка и не е пряко свързана с инвестиционни намерения за бъдещи спортни съоръжения. Около 20% от незастроената територия е предвидена за изграждане на озеленяване, паркове, градини, транспорт и комуникации.