Доц. д-р Иванка Георгиева оглави новия Технически факултет
Доц. д-р Иванка Георгиева оглави новия Технически факултет / пресцентър

Доц. д-р инж. Иванка Георгиева беше избрана за Декан на новия Технически факултет в Югозападния университет "Неофит Рилски".  Ректорът на висшето учебно завдение проф. д.н. Иван Мирчев проведе Общо събрание на преобразувания Технически колеж във факултет.

Доц. д-р инж. Иванка Георгиева беше избрана за Декан на Факултета, със зам.-декани - доц. д-р инж. Снежина Андонова и доц. д-р Димитрина Керина.

Зам.-деканите са временно изпълняващи длъжността, докато не бъдат гласувани такива на първия факултетен съвет. Катедрите вече са три – „Електроника, електротехника и автоматика“, “Комуникационна и компютърна техника и технологии ” и „Машиностроителна техника и технологии“.  Общото събрание на Факултета гласува в състава си 28 члена, от които 21 хабилитирани лица, 5 нехабилитирани лица и квота за студенти – 3 члена.

За акредитирането на този факултет доц. д-р Иванка Георгиева и целият й екип работиха много усърдно, за което ректорското ръководство им благодари и насърчи да работят в същия дух.