Близо 120 000 лв. спечели община Благоевград по проект за инвалиди и самотно живеещи
Близо 120 000 лв. спечели община Благоевград по проект за инвалиди и самотно живеещи / netinfo

Заместник-кметът по хуманитарните дейности на община Благоевград д-р Валентин Василев подписа днес в Агенцията за социално подпомагане договор за финансиране на проект „Предоставяне на социални услуги в общността за хора с увреждания и самотно живеещи стари хора от Община Благоевград”, съобщиха за Дарик от кметството.

Общата стойност на проекта е 118260,39 лева, 95% от които са безвъзмездно финансиране от Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 12 месеца, заложено е изпълнението му да стартира от 1 юли тази година.

Проектното предложение бе внесено от община Благоевград през октомври миналата година. Целта на проекта е да се повиши качеството на живот на хора в неравностойно положение от община Благоевград, чрез предоставяне на достъпни социални услуги.

С реализацията му 40 самотно живеещи стари хора на възраст над 65 години, със затруднено самообслужване, без близки, или с близки, които не живеят при тях, както и лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 50% и над 50% ще имат възможност да ползват услугата „Социален асистент”.

Възрастните хора на територията на общината са над 7 % от общото население. Продължава да нараства делът на самотно живеещите стари хора. В резултат на миграционни, икономически и други процеси мнозина от тях нямат роднини в населеното място, в което живеят.

Отчитайки данните община Благоевград е извела като приоритет развитието на социалните услуги, насочени към преодоляване на социалната изолация.

Услугата „Социален асистент” се предоставя на лица с увреждания и самотно живеещи стари хора в община Благоевград от началото на 2003 г. До 2007 г. от нея са се възползвали средномесечно 146 потребители, а 58 са били социалните асистенти на трудов договор.

Спечеленият от община Благоевград проект предвижда обучение и осигуряване на заетост на 20 безработни лица, желаещи да се квалифицират в професията Социален асистент и представители на помагащите професии – учащи, работещи и пенсионери, желаещи да предоставят почасово социални услуги.