/ Снимка: Община Приморско
Община Стрелча започва кампания за есенно почистване под надслов „Да почистим природата заедно!“. Тя ще се проведе от 1 до 10 октомври и всеки жител може да се включи, като събира отпадъците разделно в чували и ги поставя до контейнерите за битов отпадък.

Община Стрелча ще осигури чували и ръкавици, които ще бъдат раздавани на определения сборен пункт.

Определени са следните места за почистване: източно от гр. Стрелча по трасетата и около туристическите пътеки. От местност Динчов камък до местност Ненчовец към вр. Вълк и черните пътища към с. Кръстевич и местност Пионерски лагер. Сборният пункт ще е в Базов лагер Стрелча (местност Динчов камък).

Акцията ще се проведе на 2 и 3 октомври от 10:00 часа. Отпадъците ще бъдат събирани разделно и извозени от „БКС и ОИ“ – Стрелча.

Започна почистване на охранителни канали и дерета

В края на втората седмица от кампанията- 9 и 10 октомври, определени са следните местности за почистване по трасето на туристическа пътека от „Златното Банче“ до „Жаба могила“ и чешмата при „Влахов дол“, която ще бъде почистена и възстановена. Начало: 10:00 ч., сборни пунктове са чешмата при „Влахов дол“ и „Златното Банче“.

Ще бъдат обхванати и четирите села в община Стрелча. Местата за почистване и събиране на отпадъци по селата ще се определят по преценка на кметския наместник.
 
Информационна агенция Фокус