/ iStock/Getty Images
Европейският парламент прие днес резолюция, призоваваща за борба с експлоатацията, принудителните бракове и сексуалното насилие над деца.

Евродепутатите също призоваха за действия в борбата срещу дискриминацията и трафика на деца, като подчертаха основния принос на децата в борбата срещу изменението на климата в света.

Родители на протест срещу новия закон за социалните услуги (ВИДЕО)

Резолюцията беше приета в чест на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето. Депутатите осъдиха всички форми на насилие и призоваха всички държави-членки на ЕС да работят по нови стратегии за премахване на сексуалното насилие и насилието над деца онлайн и извън мрежата.

ЕП призова държавите-членки на ЕС да подкрепят закони, които осъждат телесното наказание за деца.

Напрежение в детска градина заради дете, наказано да гледа другите как ядат

Депутатите обещаха също така да се справят с проблемите, пред които са изправени децата без гражданство, както и борбата срещу дискриминацията на деца с увреждания, мигрантски произход и деца, чиито родители принадлежат към ЛГБТ общността, родителите, които са в затвора или принадлежат към групата от т. нар. „чуждестранни бойци“.

Резолюцията призовава всички членове на ЕС да гарантират на децата правото на приобщаващо образование за половете и за сексуалността в съответствие с възрастта им.

В своята резолюция ЕП призова всички държави да ратифицират Конвенцията за правата на детето.
БГНЕС