/ iStock/Getty Images
Европейската комисия (ЕК) предложи в ЕС да бъдат въведени общи правила за полицейско сътрудничество, които да улеснят проследяването на престъпниците, предава БТА.

Почти 70 на сто от престъпните групи действат в поне три държави от ЕС едновременно, отбелязва комисията. Предложението предвижда европейските полицейски служби да обменят данни денонощно и много по-лесно със свързване на информационните системи. Предлага се европейските полицаи да преминават обучение по общи показатели, както и езикови курсове.

Главния прокурор на ЕС: Към здравния сектор текат много пари и рискът от измами е висок

Според комисията е необходимо да бъдат ясно определени престъпленията, за които при преследване полицаи от една държава от ЕС имат право да навлязат в друга европейска страна. Предлага се да бъде определен начин в такива случаи полицаите от двете държави да могат бързо да осъществят връзка.

Комисията предвижда разширяване на обема от данни, достъпни в общата информационна система, както и проверки от Европол в международните бази данни за престъпници, засечени в страни извън ЕС. Когато една държава от ЕС поиска от друга данни, отговорът трябва да се получи в срок до осем часа при спешните случаи и до седем дни при останалите заявки. Предложенията на комисията ще бъдат обсъдени от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.
БТА