/ / iStock/Getty Images
Статистиката на плащанията за България е достъпна на сайта на БНБ
Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува статистически данни за безналичните плащания през 2019 г. за всички държави членки на Европейския съюз, съобщи NOVA.

Данните се изготвят на годишна база съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ относно статистика на плащанията. Информацията включва показатели, свързани с използването на различните видове платежни услуги, платежните и предплатените карти, терминалните устройства ПОС и АТМ, доставчиците на платежни услуги, платежните системи с окончателност на сетълмента, банкнотите и монетите, и др.

Статистиката на плащанията за България е достъпна и посредством рубрика „Платежна инфраструктура“, подрубрика „Платежна статистика“ на интернет страницата на БНБ, където са поместени връзки към базата данни на ЕЦБ, както и извадка с основни показатели от статистика на плащанията за България и диаграми.
NOVA