/ iStock/Getty Images
„Забавената или недовършена диагностика при пациенти с онкозаболявания пряко касае техния живот.“ Това заяви онкологът проф. Асен Дудов на виртуално събитие, посветено на раковите заболявания по време на пандемия.

Събитието протече под формата на дискусия между водещия онкоспециалист – проф. Дудов, и представители на най-големите пациентски организации в страната. В уебинара взе участие и Ангелина Кхан от Дирекция „Защита на правата на пациентите“ към Министерството на здравеопазването. Тя изслуша личните истории на онкоболни пациенти и проблемите, с които им се налага да се справят в пандемичната обстановка.

Уебинарът, озаглавен „Ракът и Covid-19“, обедини заинтересовани лица от всички сфери на здравеопазването и предизвика дискусия по една все по-актуална тема – раковите заболявания по време на пандемия.

Според специалистите закъснелите диагнози и последващото неефективно лечение са само част от проблемите, с които раково болните пациенти се сблъскват днес. Участниците събитието изразиха позиция, че причините се коренят в извънредната ситуация на пандемия, в която се намираме. Всички те се обединиха около тезата, че България трябва спешно да приеме Европейския раков план и да имплементира най-добрите европейски практики за справяне с нарастващата заболеваемост от ракови заболявания у нас.

В дискусията взеха участие д-р Станимир Хасърджиев от Национална пациентска организация (НПО), д-р Надежда Тодоровска от Български Червен кръст (БЧК), Нана Гладуиш от фондация „Еднa от 8“, Явор Конов от фондация „АЙВЪР“ и Пламена Николова от сдружението „Национална мрежа за децата“.

Към уебинара се присъединиха още Евгения Александрова от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ), д-р Радосвета Стаменкова от Българската асоциация за семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и представители на Федерация "Български пациентски форум". Представителите на пациентските организации и здравни журналисти имаха възможността да споделят своите притеснения по темата и да зададат въпросите си директно към медицинските специалисти.