Кой е Николай Денков - служебен министър на образованието и науката
Кой е Николай Денков - служебен министър на образованието и науката / БГНЕС

Николай Денков Денков - служебен министър на образованието и науката

Николай Денков е професор по физикохимия, доктор на науките, ръководител на катедра „Инженерна химия" във Факултета по химия и фармация към Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Специализирал е в Япония (Japanese Research & Development Corporation) и в Швеция (Университет в Упсала) и е работил като водещ учен в изследователски институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция).

Автор е на над 120 научни публикации с голям международен отзвук в специализираната научна литература. Ръководил е над 20 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране. Участник в управляващите комитети на три европейски научни мрежи.

Носител на голямата награда „Питагор" на МОН за високи научни постижения (2010 г.).

От 2012 г. е член на работните групи за подготовка на Споразумението за партньорство с Европейската комисия и за подготовка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".

Владее английски и руски език.

Източник: www.mon.bg