Веригата на Седемте Рилски езера е най-дългата и най-живописна група езера в цялата Рила планина. Езерата се намират на различна височина и изглеждат като големи отпечатъци или стъпки, водещи нагоре по планината. Всяко от тях е наречено съобразно формата си.Намират се в Дамгския дял на Северозападна Рила и са разположени между 2100 и 2500 метра надморска височина. Те са разположени стъпаловидно - вдлъбнатини по склона на планината, като отделните езера са свързани помежду си чрез малки поточета.

Голямо събитие в района на Седемте езера е събирането на хората от Бялото братство - дъновистите, на 19 август. Тогава те честват своята Нова година. Отбелязват празника, като се събират близо до езерото Бъбрека и изпълняват своите ритуални танци, подредени в концентрични кръгове - паневритми. За дъновистите Рила е свещена планина, затова хиляди от тях се събират всяка година, за да посрещнат изгрева на слънцето точно там.

Името на всяко от Седемте рилски езера има връзка със специфични външни особености на даденото езеро

Сълзата

Сълзата е най-високо разположеното от Седемте рилски езера. Намира се на 1 370 метра север-северозапад от Вазов връх. Неговата надморска височина е 2 535 метра. Площта на водосборния му басейн е 0,18 кв.км. Максималната дълбочина е 4,5 метра.

Езерото се смята за начало на река Джерман, приток на река Струма. В близкото минало езерото е носило името Баш гьол.

Екоактивисти: Рилските езера са заплашени от засиления туристически поток

Окото

Окото е ледниково циркосно езеро  в Рила, второто от Седемте рилски езера. Езерото е с дълбочина 37,9 метра, площ от 68 декара и е разположено на 2440 метра надморска височина.

Известно е още и с името Сърцето. Окото се оттича от североизточния си край към по-нискостоящото езеро Близнака. В близкото минало езерото е носило името Чанак гьол.

Седемте рилски езера с опасност да станат блата

Бъбрека

Езерото „Бъбрека" е едно от Седемте рилски езера. То е второто по дълбочина след Окото. Намира се на 2282 метра надморска височина. Максималната дълбочина в езерото е 28 метра. В близкото минало езерото е носило името Кара гьол

Близнака

Езерото Близнака е най-голямото по площ от Седемте рилски езера. Намира се на 1940 метра на север от Вазов връх  и се намира на 2243 метра надморска височина. Площта на водната повърхност е 168,6 декара. Максималната дълбочина е 27,5 метра. По дълбочина то е на трето място след Окото и Бъбрека. В близкото минало езерото е носило името Чифте гьол.

Трилистникът

Разположено е на 2216 м. надморска височина. В близкото минало езерото е носило името Средния гьол.

Рибното езеро

Разположено е на 2184 метра надморска височина и е най-плиткото езеро с дълбочина 2,5 метра и площ - 3,5 ха.

Долното езеро

Долното езеро е най-ниско разположеното от Седемте рилски езера . Намира се на 2095 метра надморска височина . Площта му е 5,9 ха, а дълбочината 11 метра.