/ iStock/Getty Images
Геолозите са разкрили механизма, с който съвременната земна кора и континентите са се появили от протокората, съществувала преди милиарди години.

Според статия, публикувана в списанието Nature Communications, откритието развенчава популярните хипотези за геоложката еволюция на Земята, която включва както външни влияния, така и появата на тектонични плочи преди самите континенти.

Известно е, че по-голямата част от земната кора, възникнала през архейския еон преди 4 до 2,5 милиарда години, се състояла от три вида скали - тоналит, тронджемит и гранодиорит (TTG). Учените обаче не можаха да обяснят произхода им, тъй като между първоначалното топене и крайната кристализация са протекли много геоложки процеси.

/ iStock/Getty Images

Новата работа анализира данни от всяка проба, изследвана някога от архейски кратонни фрагменти, намерени по целия свят. Кратоните са големи останки от основата на древна континентална кора, които не са претърпели значителни промени от архейските времена. Учените са проследили определен набор от елементи, които са запазили девствените характеристики на оригиналната магма, от която са формирани трите вида скали. Тези данни бяха използвани за създаване на модел, демонстриращ, че TTG скалите, както и свързаните по-млади скали, са възникнали от бавното погребване, удебеляване и топене на кората-предшественица, която вероятно е прилича на кората на океанско плато.

Gulliver/Getty Images

Това откритие опровергава дългогодишната теория, че трите вида архейските скали са се образували или поради сблъсък с метеорит, или в ранните зони на субдукция на Земята, когато едно парче кора се гмурна под друго и се стопява, както изисква ранно начало на тектониката на плочите. Вместо това основният механизъм са вътрешни геоложки сили, които трансформират първоначалната земна кора.
БГНЕС