Конете също изразяват емоциите си чрез мимики
Конете също изразяват емоциите си чрез мимики / Thinkstock/Getty Images

Сред бозайниците конят отстъпва по богатство на мимиката единствено на човека. До този извод са стигнали учени от Великобритания и САЩ, съобщи сп. PLoS One.

С отделни движения на очите, веждите, ъгълчетата на устните хората могат да изразят около 27 различни чувства - от изненада до отвращение. Британските и американските зоолози са установили, че конете също изразяват емоциите си с мускулите на устните, ноздрите и очите.

Методите за комуникация между конете са били изследвани чрез видеозаписи, направени в естествената им среда на обитание. След това е бил съставен списък на всички възможни движения, правени от животните с мускулите на главата, и уникалните "изражения на лицето".

Оказало се, че конете са способни на 17 такива мимически движения, кучетата, които са били изследвани от друга научна група, на 16, а шимпанзетата само на 13.
Нещо повече, макар муцуната на коня да не е устроена така, както лицето на човека, много от израженията на конете приличат поразително на тези при хората.

Новото изследване опровергава теорията, според която далечните от човека видове животни трябва да имат по-примитивна мимика.

Източник: БТА