ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“  е с № 11 в бюлетин

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“