ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ е с № 14 в бюлетината.

ПП „Глас Народен“