/ Продължаваме Промяната/ Фейсбук
КП „Продължаваме Промяната“  е с № 9 в бюлетината.

1. ПП „ВОЛТ“
2. ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“
3. ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“