Чакъров: У нас са изградени около 90 % водоснабдителни мрежи
Чакъров: У нас са изградени около 90 % водоснабдителни мрежи / netinfo

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров в "Седмицата" на "Дарик" радио.

Днес е Световният ден на водата, обявен от Генералната асамблея на ООН. Повече от милиард и половина на земята изпитват недостиг на чиста питейна вода. Къде е България? Възможно ли е в обозримо бъдеще проблеми като този, дето обсъждахме с външния министър сега - Косово да е държава или да не е, да не ни вълнува чак толкова, а да няма какво да пием.

Първо, да поздравим всички слушатели в момента, да честитим празника на водата, Световния ден на водата. И действително грижите, които трябва да полагаме по отношение на водата, на водните ресурси, във водния сектор, са важни и ние в това отношение, бих казал, че имаме ясна визия, правилна стратегия и това, което се работи и прилага, е точно в този контекст. Прав сте, господин Вълчев, страната ни за съжаление е една от петте страни в Европа, която по отношение на водни ресурси не е от най-богатите. Не знам дали този факт се знае от всички нас. Заедно с още с черните пет места по отношение на...

Кои са тия четири?

Чехия, Полша са страните, които имат най-малко водни ресурси, и Белгия, Кипър и нашата страна. Средно годишното количество вода на жител е около 2300-2500 куб. метра. Но позволете ми да честитим на всички, които работят във водния сектор в нашата страна, както и на екипа на Министерството на околната среда и водите, с пожелание за здраве, за успехи.

Това, което казвате...

Кризисна ситуация в страната няма...

...каква перспектива, каква перспектива има пред България, след колко десетилетия например може да стои сериозно въпросът, че няма да пиеш вода?

Не, страната ни има добри традиции, имаме много добра база, бих казал, че и в момента това, което имаме като водни обеми, язовири, брой на комплексно значимите язовири, естествено има в проект още няколко язовира, които биха могли да бъдат построени именно в такъв контекст, може да има прехвърляне на води от определени басейни на други басейни с оглед на осигуряване и подсигуряване на по-сериозни количества и по-качествени питейни води.

В кои области трябва да се направи такова прехвърляне?

Например сега, тези дни се обсъжда въпросът за водоснабдяване на по-близкия район, района на Димитровград, на Хасково, че може и до Свиленград...

Тоест това са райони в България, в които има проблем с водата?

Има, не, има води, подпочвени води, но те по една или по друга причина, т.е. на допълнително замърсяване, там водите са с допълнителни компоненти. Например в региона на Хасково, Харманли, Димитровград всички знаем, че водата е манганизирана. Например ние сме отпуснали средства за Харманли по линия на ПУДОС, както и МРРБ.

ПУДОС?

Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, за пречиствателна станция, така че хората да пият качествена питейна вода в този регион.

Казвате пречиствателни станции. Колко са нужни на България и докога? Четох, че в Пловдивско на срещата, която сте направил с кметове на 18-те общини там за готовността за усвояване на еврофондове, сте казал, че трябват 44 пречиствателни станции в Пловдивско, а има три.

Даже и още по-сериозна е картината. Наистина трябва да има 47 пречиствателни станции, 9 от тях трябва да бъдат с еквивалент жители и да обслужват еквивалент жители над 10 хиляди, другите са с еквивалент жители от 2 до 10 хиляди. В момента, ако трябва да бъдем коректни и обективни, действа само пречиствателната станция в Пловдив. Втората, която е в Хисар, не е действаща. Третата е в процес на строителство. Т.е. ние трябва да построим още 44 плюс да реконструираме двете пречиствателни станции и в Хисар, и в Карлово, вече са в напреднала фаза на строителство.

Това е само в Пловдив, а в национален мащаб?

В национален мащаб имаме към 70 действащи пречиствателни станции. Трябва да се подобри водният цикъл в над 400 агломерации. Но годишно, за да имаме успешни темпове.

Т.е. какво ще рече…

Господин Вълчев, планът, който ние сме си начертали и амбициозната цел, годишно, ако не стартираме строителството на 25 до 30 пречиствателни станции, всяка година оттук нататък през следващите четири-пет години, значи няма да се, няма да бъдем успешни.

Е, 30 по 5 - значи трябват ни поне още 150 следващите пет години?

Да, да, да. С оглед на това вие знаете, че аз с екипа ми имахме срещи, всички знаем, че в първи приоритет на оперативна програма "Околна среда", ние сме извели наистина като основен приоритет водния сектор и изграждането на пречиствателния станция за отпадни води с оглед на това, че страната ни има поети ангажименти до 2010 г. да изградим пречиствателни станции на седем места с еквивалент жители над 10 хиляди и до 2014 г. в населени места с еквивалент жители от 2 до 10 хиляди.

Веднага, предполагам, че възниква въпросът - тези населени места, които са под 2 хиляди, откъде ще имат финансов източник за тяхното построяване и функциониране, както и на ВиК мрежата. Да, в населените места под 2 хиляди средствата са предвидени в Програмата за развитие на селските райони. Та аз имах срещи работни в този, контекста на този приоритет, първия, ние изведохме и аз лично, казвам го, така, малко нескромно и го казвам с ясно вече осъзната още по-голяма потребност и цел, да изградим пречиствателни станции по цялото Черноморие. Имаме тази възможност. Финансовата рамка, която е необходима, финансовият еквивалент индикативно е около 220 милиона евро. Имахме среща с всяка една община.

Във Варна проведохме среща с общините от област Варна и от област Добрич, в Бургас следващия ден, миналата седмица за населените места от област Бургас, но на този етап, ако трябва да бъда коректен и обективен, южните общини, от Южното Черноморие, са в много по-голяма степен на готовност и това го казвам, за да мотивирам и общините от Северното Черноморие, знам, че също има общини, които имат по-голяма степен на готовност. На юг вече ще стартираме с проекти. Например Ахтопол, община Царево, е готова с проектите за стартиране на процедурите.

Добре е да се знае от цялата ни общественост, че процедурите по обществените поръчки ще се инициират от общините. И аз ще направя всичко необходимо и екипа ми, а аз съм убеден, че в това отношение и общините ще бъдат партньори, за една изключително прозрачна работа по отношение на еврофондовете. Всяко едно решение, което ще се взима, ще се качва на сайта и на министерството, и на общината, за финансовия еквивалент - какво ще се строи, по какъв начин ще се строи, на всеки един отделен етап аз считам, че е коректно обществеността и в цялата страна, и конкретно в общината да бъдат информирани, уведомени какво се случва по линия на еврофондовете, какво получават те като инфраструктура.

Има ли спрени пари за екология от европарите?

Не, на този етап няма спрени пари. Напротив, оценката, която получихме от, нали, от последната одитна мисия, е много добра за екипа на министерството.

Т.е., ИСПА при вас не е спряна?

ИСПА в Министерството на околната среда и водите не е спряна. Ние имаме амбицията да усвоим и до последното евро, както много пъти съм казвал досега.

Кое е последното евро, колко евро трябва да се усвоят?

Имаме още доста ресурс, който трябва да усвоим в интерес на истината. Вече контрактуването достигна до 60 процента. Ще ви дам следния пример, който давам доста често. 2005 г. беше даден старт на строителството на три пречиствателни станции, в момента са 13. От прегледа обаче, който сме направили, има три проблемни проекта, за които ние полагаме всички възможни усилия в диалогичен режим и със Столична община, и с Министерството на икономиката и енергетиката, с Министерството на финансите.

Кои са трите проблемни проекта?

Първият проблемен проект е за водния цикъл на София. За него са предвидени 58.5 милиона евро.

По ИСПА?

Да, по ИСПА. Близо 50 милиона са само за строителство, или около 100 милиона.

Какво трябва да се построи?

Трябва да се построят, да се реконструират и да се разширят, да се модернизират пречиствателните станции и за питейни, и за отпадни води, колектори, канализации, трябва да се построят в една немалка част от София, където има остра потребност и нужда от екологична инфраструктура. Но за съжаление имахме сериозни проблеми по отношение на заема, има една малка компонента, която Столична община, т.е. концесионерът, нали, получава, нали, ще бъде приносител като заем, който ще получи, и ще се компенсира чрез увеличение на цената на водната услуга. Но това е проблем на Столична община, който ние решихме по отношение на заема.

По-важният проблем, който е на дневен ред при нас, е проблемът със собствеността. Не е решен до този момент проблемът с преотреждането на терените. И аз се обръщам към всички общини, които предприемат, имат инициативност, активност да строят пречиствателни станции, колектори, т.е. линейните обекти, още отсега да стартират това, което препоръчах и по Черноморието - преотреждането на терените, те да имат статут такъв, че веднага след одобряването на проекта, избирането на строител, строителят да има строителното разрешение и да има достъп за работа до съответната площадка. В момента рискуваме в София...

Ако не им спечели проектът?

Но държа да бъда коректен, със столична община сме в много активен диалогичен режим. Те полагат възможните усилия. Но възможните усилия могат да бъдат успешни само тогава, когато се реши въпросът.

Тоест сега проблемът е, че решава се, че ще се прави пречиствателна станция на определено място, обаче там има частни собственици и започват процедури колко им струва земята, как да се отчужди...

Да, в момента има обжалвания, съдебни процедури и ние рискуваме да загубим тези пари. Това е първият проблемен проект. Вторият проблемен проект е за изграждането на сероочистващи инсталации на Пети и Шести блок на "Марица-изток" 2. Всички оферти, които досега са подавани при двете тръжни процедури, които са проведени, са над финансовата рамка, която е предвидена по ИСПА.

Каква е тази рамка?

Финансовата рамка е 72 милиона евро. Офертите, които са получени са за над 110 милиона евро. Обсъдихме този казус заедно с министъра на финансите и двамата министри, министъра на икономиката и енергетиката, затова защото тези пари се водят по ИСПА в МОСВ, но те се управляват от Министерството на икономиката и енергетиката. Ние ще консултираме да имаме национално кофинансиране, адекватно, така, че тези грантови пари да не ги загубим.

Тоест да се додадат 40 милиона към 70.

Точно така. Толкова, колкото е необходимо, защото иначе ще загубим парите, които са безвъзмездни по ИСПА.

Третият проблем проект.

Третият проблемен проект беше, казвам до голяма степен, строителството на петте депа, където строителят имаше доста...

Петте депа за отпадъци.

Регионални депа, които по ИСПА вече са построени. Част от тях вече са в експлоатация.

Кои са тези пет сега, понеже със сигурност ни слушат?

Созопол, Приморско, Севлиево, Русе, Монтана, Силистра са петте регионални депа. Строителят имаше прекалено големи претенции за тази част, която трябваше да бъдат реализирани плащанията. Ние повикахме супервайзъра. Всички документи се окомплектоваха. Тези плащания се реализират и от тяхна страна до голяма степен вече има и готовност. Иначе отивахме на арбитраж. Имаше доста сериозни претенции.

Това един строител ли е?

Един строител е избран 2004 г. за строителството и на петте депа.

А българска фирма ли е или?

Всъщност два са субектите, които строят. Единият е "Валтер и Харет". Другата фирма, доколкото си спомням, е българска строителна фирма. Но проблемите там се решават. Вече сме на изхода, защото имаше упреци...

От тези, които има по проект?

Точно така. Но ние като възложители и като министерство сме длъжни да съблюдаваме разходването на всеки един лев на данъкоплатеца. И от тази гледна точка ние постигнахме параметри, които бих казал, че са приемливи и се намира пресечената точка.

Тоест влязохте в рамките на парите, които е имало по ИСПА?

Точно така. Като цяло обаче мога да кажа, че ускорихме работата си, интензифицирахме, до голяма степен закъснението, което беше налице 2005 г., го преодоляваме, но има още много работа, която трябва да положим. Така че с оглед на това, че сме получили добра оценка за работата ни от последната одитна мисия, в никакъв случай не ни успокоява. Напротив, ние сме много мобилизирани, за което благодаря на целият ми екип. Те всяка вечер работят до късно, събота и неделя работят. Млади хора са, опитни вече.

Шестдесет процента от колко пари са контрактувани казвате?

Шейсет процента са контрактувани.

Колко е целият обем пари?

Целият обем е към 440 милиона евро, 435 милиона евро, включително и с тези проекти, които вече посочих. Но ако не контрактуваме средствата само за водния цикъл на София и ги загубим, те са над 10 процента въобще от парите, които са отпуснати за България за околна среда по предприсъединителна програма ИСПА. Ето защо ние на всяка цена трябва да направим необходимото, ние сме готови, процедурите се провеждат, но имаме риск. Ако ги проведем процедурите и има избран строител, и няма достъп до площадката, той би бил в правото си да търси неустойки. Аз бих искал да получа такива гаранции и съм написал писмо за това до кмета на Столична община. Ако те не гарантират собствеността и че ще има достъп до площадките, ние реализираме процедурите и има достатъчно време тези средства да бъдат усвоени.

За други неща?

Не, по същото назначение, за други неща не може.

Не, става дума не в София, а примерно в друг град.

Не, не можем да релокираме средствата. Финансовият меморандум вече не дава...

Тоест трябва да е пречиствателна станция в София?

Това, което е предвидено в работната програма.

Да я преместите, казвате вие, ако не можете да я построим, където...

Не бихме могли да ги преместим тези средства, държа да бъда ясен и точен.

Е, тогава какво, то не е никакъв изход.

Нямаме алтернатива, трябва да бъде решен проблемът от страна на Столична община със собствеността, така че да не загубим парите. Това е.

Тя, Столичната, как да го реши, като те завеждат дело, собственикът, и казва: моят терен - златен терен. Само на него може да се направи тази станция и иска милиони.

Трябва да се търсят всички възможни форми, извънсъдебно споразумение ли ще бъде, как ще бъде, вече това е проблем на общината. Трябваше по-своевременно да се почне да се решава. Не че не полагат усилия, не ги упреквам. Напротив, те полагат много усилия, но трябва да имаме добро решение, позитивно решение, за да не загубим парите.

Готова ли е България, хайде като говорим за вода, да посрещне наводненията? Те са сигурни. Няма година, в която да няма наводнения. Почистени ли са речните корита, това, което зависи от вас като министър, направили ли сте го, за да не кажат Джевдет Чакъров хем знаеше, че ще има наводнения, хем не си оправи нещата, за да не залее градове и села.

Екипът ми непрекъснато работи в това отношение, най-вече басейновите дирекции с регионалните структури. Естествено и звеното ми на централно ниво. Всички критични места са идентифицирани, уточнени са от екипите, направени са огледи на място. Дадени са предписания. Предписанията са отправени и до областните управители, всеки един от областните управители знае за областта, където носи съответната отговорност и съответно всеки един кмет на община. Като в Закона за водите ясно е разписано, г-н Вълчев, в населените места за проводимостта на речните русла и състоянието на дигите, на стените на реките, на речните русла отговорност носи общинският кмет. Извън населените места тази отговорност е поверена и се носи от областните управители. Но това е по отношение на териториалния обхват.

Тоест тя вашата отговорност е да ходят вашите хора, които са вашите подчинени и да посочват какво трябва да се оправи.

Ние си имаме нашите отговорности, които ние много добре осъзнаваме и с оглед на това ние сме дали предписания. И ние настоявахме, държа да бъда коректен с екипа на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, преди, когато се разпределяше излишъкът от бюджета, бяха разпределени към 12 милиона лева за най-критичните места. Тези дни ще внесем, ние сме го обсъдили на правителствено ниво, за следващите места, където са най-критични. Идеята ни е да обсъждаме този вариант и той ще влезе в действие най-критичните места да бъдат почистени от държавни структури, като от структурите на отбраната, за което искам да изразя благодарност, веднага те се отзоваха с готовност, и други държавни структури.

Тоест сега военни почват да чистят речни корита.

Не само военни. Структурите на БДЖ, където има държавни предприятия. На първо време с...

А, те пък БДЖ им е само да чистят речни корита.

Имат структури, които работят, господин Вълчев, и те предложиха услугите си. Министерството на регионалното развитие и благоустройството също има структури, които биха се включили, и по този начин целта е с минимални средства да реализираме...

Тоест вие се опитвате да организирате в момента държавата да чисти коритата.

Освен всичко друго, което се върши, не мога да не посоча коректно работата, която се извършва от множество областни управители и кметове, които и ми се обаждат, че се почистват и в момента върви този процес. Това е един нелек казус, но, дай боже, да няма свръхнормени валежи, така че да се стига до наводнения. Виждате, че когато валежите са наистина в много големи количества, каквото и да бъде направено, за съжаление винаги имаме и наводнения, и щети.

До наводнения се стига не само обаче заради реките, а заради липсата на канализация.

Вярно. Това е следващият въпрос. То е извадено като мото на Световния ден на водата.

Или несъответстваща на застрояването канализация. Имало една малка тръбичка в една улица с къщички от двете страни и сега тези къщички са бутнати. Тръбата е останала същата, обаче са построени едни огромни блокове. И като падне един голям дъжд, цялата тази вода излиза отгоре и става наводнение.

Ще ми позволите ли да представя статистиката, официалната, към настоящия момент каква е изградеността на канализационната мрежа в национален мащаб?

Най-вероятно тя е отчайваща.

По отношение на водоснабдителните мрежи ние сме близо към 90 процента, за европейските страни към 98 процента. Така че ние сме на едно от челните места.

Тоест 90 процента водоснабдими населени места с тръбопроводи?

Към 90 процента ние имаме, да, с централно водоснабдяване.

А какво е - 98 в Европа е максимумът?

Да, европейските страни, да. Имаме малки населени места, където ние продължаваме да изграждаме водоснабдителни мрежи.

…кладенци.

Да. По отношение на канализацията обаче не е много, не е от най-добрите статистики. Градските територии или за градовете изградимостта е 70.2 процента. Тоест близо 70 процента изградеността на канализационната мрежа в градовете.

В градовете. А в селата?

А в селата е 2.1 процент.

Демек в селата канал няма.

Има, но е малко и в това отношение ние работим и чрез предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, и чрез държавния бюджет, особено там, където наистина е наложително. Там, където се заустват в питейни язовири, сме направили необходимото да бъдат предвидени средства и е в усилен ход строителството. Аз се обръщам към общините…

А колко е в Европа канализация само да кажем? какъв е там процентът?

Там е доста по-висок процентът и почти е изградена. В една Германия, в Австрия почти са изградени канализационните мрежи.

Няма град, няма село - имат си канал.

Да, навсякъде почти са изградени канализационните мрежи.

Какъв е българският план?

Българският план е чрез оперативните програми... Досега източниците за финансиране на тези инвестиционни дейности за изграждане на екологична инфраструктура бяха основно по линия на средствата, които се предвиждаха целево от държавния бюджет, от финансовия ресурс на база постъпления от предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда и през последните няколко години по линия на предприсъединителните програми. Сега има изключително мощни финансови инструменти. Визирам оперативните програми. Оперативна програма "Околна среда", оперативна програма, която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, там също има предвиден такъв ресурс.

Тоест пари за канализация, тия пари всичките за колко ще стигнат, за да канализираме 100 процента?

Ако изцяло инвестираме, а ние трябва да работим да инвестираме всички тези средства и ние подхождаме с такава визия...

Можем да станем Германия по канализация, така ли?

Не, да сме една хубава България. Такава, каквато е нашата България, хубава България с изградена инфраструктура.

Става дума, че можем 100 процента да се канализираме, в села и градове.

Можем, но с този ресурс, който е предвиден, малко над 70 процента ще изградим, ако усвоим всички пари по "Околна среда", малко над 70 процента ще има изграденост на канализационна мрежа, на пречиствателни станции и изпълнение на поети ангажименти.

И в градове и села?

Нека да бъдем с ясна визия, че изграждането на екологичната инфраструктура ще продължи и следващия програмен период. Аз се обръщам обаче към общините да бъдат активни така, както се обърнах във Варна, в Бургас. Ходих и в Пловдив за област Пловдив. Очаквам наистина по-голяма активност от общините. Обръщам се към тях, затова защото всички договори строителни, които ще сключим, след като бъдат подадени проектите за строителство, след като те бъдат одобрени, срокът за строителство за договори, които са сключени до 1 януари 2010 година ще бъде 3-годишен. Тоест ние ще работим по формулата N+3.

След 1 януари 2010 година срокът за строителство ще бъде N+2, т.е. две години. А в нашите условия, в нашите реалности в България все нещо възниква. Преди малко ви казах за преотреждането на терените. Затова се обръщам към общините паралелно с готвенето на проектите да огледат терените, да преотредят статута им, да подходят за всички разрешителни, изискуеми, да ги получат своевременно. В това отношение съм заявил и още веднъж категорично заявявам - и екипът на централно ниво, и всички регионални структури са, така, информирани и са в пълна готовност да окажат цялото съдействие на общините, така че да подготвим проекти, с които да почнем да работим и да има реална и ефективна работа за оперативна програма "Околна среда".

Тема номер 1 за Брюксел се оказва, ако съдим по темата от последния Европейски съвет, глобалното затопляне. Нещо, което като че ли не топли много българина, далече му е, ако изключим едрия бизнес, който има проблем с квотите за парникови газове. Докъде е българската жалба срещу намаляването на тези квоти, която беше подадена през декември 2007 в съда в Люксембург? Това е съдът на европейската общност.

Точно така, господин Вълчев. След решението, което имаше Европейската комисия на 26 октомври предходната година, решение, което аз тогава реагирах още на същия ден след спешни консултации с министър-председателя и министъра на външните работи и вицепремиер господин Калфин, още на деня часове след обявяването на решението, казах, че това решение до голяма степен не е обективно с оглед на всички предпоставки, дадености.

Всъщност България оспори намаляването на квотите.

Да, то е много сериозно. За 2007 година.

Които ти пречат да изпускаш вредни газове, т.е. да имаш производство.

Точно така. Ние предложихме национален план за разпределение на квотите за 2007 година с 20 процента повече. Тоест в момента за 2007 година за нашата страна има квота общо за емисии на парникови газове от 42 милиона и 300 хиляди тона въглероден диоксид.

А колко ни трябват?

За следващия период редукцията е още по-сериозна.

Кой е следващият период?

2008-2012 година и той е 37,4 процента.

Редукцията е - повече от една трета намалява.

Точно така, точно така. И в това отношение това, което бих искал да ви кажа, е, че вече 8-9 от новите страни-членки са завели искови жалби за разпределението на емисиите на парникови гадове.

Старите цакат, казано жаргонно, новите.

Е, аз не го казвам това. Просто статистиката е такава. Новите страни членки, ние сме последните две страни, които...

А ние колко искаме? Имаме 44, ще ги намалят една трета, значи, ще станат 44 на 3, да кажем, ще станат трийсетина.

Близо 16 милиона тона в повече са нашите искове и претенции.

Спрямо 44?

Спрямо 42 и три.

Т.е. ние искаме почти 60 милиона тона...

Близо 60 милиона тона емисии.

Затова, защото през...

2005 година, която се взима за базова, знаете всички, че имахме много сериозни наводнения същата година, имаме и по-голямо производство на ел. енергия от водноелектрически централи. Най-важното за 2005 година - тогава са били действащи реакторите на АЕЦ "Козлодуй". Това също води до една много сериозна компонента от над 9 милиона тона. Сега в момента тази мощност се компенсира основно от топлоелектрически централи.

Къде е жалбата сега? Люксембург, ама на какъв етап е, кога ще се гледа, кога ще се произнесат по нея?

Очакваме съдът да се произнесе. В това отношение отговорно е дирекция "Процесуално представителство" към Министерския съвет, екипът на Министерството на околната среда и водите, лично под мое ръководство, заедно с екипа на Министерството на икономиката и енергетиката подготвихме нашите аргументи, които сме представили в Брюксел. Но преди това, г-н Вълчев, искам още веднъж да кажа, ние сме обявявали това, на 26 ноември, ден преди подписването на оперативните програми "Околна среда и транспорт", заедно с председателя на парламентарната комисия г-н Георги Божинов, аз по мое искане имах среща с еврокомисаря Ставрос Димос, където отново основна тема на нашата среща и разговори бяха именно решенията на Европейската комисия за двата периода 2007 за нас, и 2008-2012 година.

Ние изложихме пред неговия екип и пред г-н Ставрос Димос нашите аргументи, нашите виждания и ние се обърнахме за едно обективно коректно решение. Все още не сме получили отговор от тях. Веднага, две седмици след пристигането в нашата страна ние представихме изискуемата информация от тяхна страна пред Европейската комисия и ако получим позитивно решение преди разглеждането на жалбата в съда. Това би било най-доброто решение.

А сега разчитаме, че Европейската комисия сама ще промени квотата.

Това е първата възможност, защото те приеха, че ако има някакви грешки, технически, те биха могли да бъдат разгледани, но цялостно разглеждане, цялостно преразглеждане по-точно на решенията на Европейската комисия няма такъв прецедент и ние не очакваме такова решение.

Каква част от квотата за газове взима "Кремиковци"?

"Кремиковци" взима над 4 милиона тона, по памет сега в момента не мога да си спомня.

Четири милиона, т.е. над една десета. И сега, като спрем "Кремиковци", като не му издадете разрешение, комплексно, екологично до края на годината, и като спре, ще се освободят…

Г-н Вълчев, въпросът е много принципен. Аз не мога да издам конкретно разрешение за оператор, който не си изпълнява ангажиментите.

Почна ли нещо да прави "Кремиковци"?

Всички оператори от металургичната промишленост имат комплексно разрешение за това, защото работят и изпълняват ангажиментите за привеждане в съответствие с екологичното законодателство като производства.

Прави ли "Кремиковци", мръдна ли нещо от това, за което сме говорили в края на миналата година?

Тези дни "Кремиковци" работи на така наречения тих режим. Преди това, когато функционираше и работеше, дайте да питаме столичани дали изпълнява или не, виждайки дима, който се извисяваше над София.

А той сега не работи в пълен капацитет?

Не, в момента не работи на пълен капацитет.

Заради вас или заради, че БДЖ им спря превозите, или заради всичко?

Не, причината не е в екологичен аспект.

Не е в екологията?

Да, не е в екологичен аспект. Ние не сме въвели рестрикции.

А кога ще бъдат въведени рестрикциите?

Рестрикциите ще бъдат въведени в момента, те подадоха заявление за ново разглеждане на комплексното разрешително. Мина обсъждането. Столична община, както си спомняте в началото на годината поиска да удължим срока за информираност, за обсъждане. Аз приех техните мотиви.

Той докога е удължен?

Беше удължено до края на февруари. Така че октомври, ноември месец най-късно ние трябва да се произнесем по отношение на комплексното разрешително. Позволете ми да кажа само няколко думи по отношение на канализацията, защото днес е денят на водата, Световен ден на водата, за да имаме всички предпоставки, условия за ускорено строителство, освен всичко това, което трябва да бъде направено от страна на общините, има какво да се желае и да се подобри по отношение на законодателството, визирам най-вече по отношение на собствеността на ВиК мрежите.

Нямаме ясна категорична позиция и аз, и екипът на Министерството на околната среда и водите, и парламентарната комисия по околна среда и води, ние сме обсъждали този въпрос с г-н Божинов, действително трябва да има ясно разграничаване на собствеността такава, каквато е в европейските държави: публична държавна собственост, публична общинска собственост. Да има ясна субектност по отношение на собствеността и носене на отговорности. В момента не е ясно регламентирано. Има внесен закон за ВиК от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Аз ви уверявам, че аз и моят екип ще работим активно действително да се разгледа с аргументи, да предоставим на народните представители да се приеме един закон, който ще даде предпоставки, така че да има ускорени инвестиции във водния сектор в нашата страна.

Три въпроса за финал. Кратки отговори ви моля, че времето напредна. Кога пенсионерите започват да получават пенсии от златото в Челопеч?

Това е една много сериозна тема, за която аз не мога да...

Истината беше, че вие пръв казахте: вместо да даваме да изнесат златото, дайте да се разберем така, че да се вдигнат пенсиите. И дадохте за пример някаква европейска държава, където така са си решили въпроса.

Норвегия, чрез пенсионен фонд пенсионерите получават средства, всъщност това беше и основата на базата, на която ние наистина подходихме и предложихме средствата от Челопеч да си...

Притиснахте "Дънди прешъс металс" и те се съгласиха все пак на 700 милиона лева в сребърен пенсионен фонд за 10 години.

Не, ние предложихме да се проведат тези разговори, впоследствие се излъчи работна група.

Кога ще има ефект.

На съвета на коалицията преди година, малко повече от година и половина, на 9 август, за съжаление управляващото мнозинство нямахме консенсус по тази тема, впоследствие се оформи такъв консенсус. Работната група, на която, така, действително бих искал да приветствам и да благодаря и от мое, финализираха тези разговори. Предстои да бъде подписан нов проект и анекс към договора, където държавата си възвръща контрола по отношение на концесията. Средствата, които ще постъпват и от концесионното възнаграждение, което ще бъде до 8 процента плюс 25 процента държавно участие в извличането на металите, ще постъпват в сребърния фонд и ще отива за пенсионерите - нашите майки, бащи, братя.

Кога почва? Кога ще получат 10 лева върху пенсията от златото?

Веднага, след като бъде финализирано, екипите на компетентните вече министерства работят.

Кога го виждате във времето?

Според мен най-много до един месец всичко това трябва да бъде финализирано. Миналата година това, което е постъпвало като концесионно възнаграждение, е 1 милион и 700 хиляди лева. Сега ще постъпват над 50 милиона лева. Повтарям - над 50 милиона лева, които ще отиват директно за пенсионерите в нашата страна. Освен всички възможности, които имаме и правителството действително полага усилия в това отношение. Действително аз считам, че това е един коректен подход. И за целия период, близо 10-годишен и над 10-годишен с оглед на тенденцията за ръст на цените, аз виждам, че този ресурс ще бъде близо 1 милиард лева и, така, се радвам много, че това ще става за нашите пенсионери, които действително заслужават по-добър живот и по-спокойни старини.

Ще махне ли ДПС Феим (Петър, Бисер) Чаушев от заместник-министър на външните работи?

Вицепремиерът г-н Калфин преди малко посочи...

Каза, че ще чака ДПС, той това посочи.

И ДПС, но в момента вървят и проверки. Нека да видим заключението от проверките и това ще бъде обсъдено от страна на Централното оперативно бюро и ще се произнесем по казуса.

Това някой обикновен човечец да се подвизава с най-различни имена… и държавата да го хване - ще го побърка, а заместник-министър на външните работи, ама така се писал, ама бележка е имал.

Във всички случаи ще подходим принципно, обективно, така както винаги.

Решение кога ще има? Другата седмица?

През идната седмица предполагам, че ще имаме решение.

Накрая, ще засадите ли дърво с "Дарик" радио в инициативата "Мини на зелено"?

Действително инициативата заслужава приветствие.

Ние всяка година засаждаме в различни паркове. Сега ви каним.

Да, действително, инициативата е добра.

Във вторник на Благовещение, дано да сте в София.

Да, добре, приемам. Надявам се, че ще бъда в София. Програмата ми е, стига да не възникне някакъв друг ангажимент, но ще направя всичко възможно да бъдем заедно.