Забраниха да се бере мурсалски чай, глоба 100 лева
Забраниха да се бере мурсалски чай, глоба 100 лева / Дарик архив

Забранена е беритбата и събирането на мурсалски чай от естествени находища.

Въведената със заповед на министъра на околната среда и водите забрана ограничава досегашния режим на ползване, който допускаше събиране на билката за лични нужди с допустимо количество до 2 кг дневно.

От еко инспекцията уточняват, че с новата заповед се цели да се подобри състоянието на естествените находища и да се засили контролът по опазване на лечебното растение. Глоби от 100 до 1000 лв. и имуществени санкции от 500 до 3000 лв. са предвидени за нарушителите на забраната за бране на целебното растение.

Патент за родопския мурсалски чай искат производители

На територията на област Смолян има две по-големи находища от мурсалски /пирински/ чай.
Продажбата на билката от култивиран мурсалски чай не се санкционира. Плантации от култивиран чай се отглеждат напоследък от жители на Триград.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е включен в Червената книга на България със статут на застрашен за страната балкански ендемит. От 1942 г. до 2002 г. е в списъка на защитените растения, а в момента е поставен под специален режим на опазване и ползване.

Източник: БТА