/ БГНЕС, архив
Във взривения завод в Горни Лом все още се съхраняват по опасен начин много взривни вещества, съобщават от прокуратурата. Данните са от сигнал до Сотир Цацаров от кмета и от председателя на Общинския съвет в Чупрене. Те твърдят, че не са взети мерки по безопасно съхраняване на значително количество взривни вещества.
 
Какво се случва в Горни Лом година след смъртоносния взрив?

Взривните вещества се намират в складове на завода "Миджур". В сигнала е посочено, че и към момента все още не са изпълнени всички изисквания за безопасност и са застрашени живота и здравето на населението. Към сигнала е приложен и протокол от проверка, извършена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съвместно с представители на МВР, при която е установено, че в складове на завода се съхраняват огромен брой взривни вещества, взривни изделия и средства за взривяване.
 
Прокуратурата е изпратила предложения до министъра на вътрешните работи, областния управител на Видин и кмета на община Чупрене за предприемане на спешни мерки.
 
Завод "Миджур" започва работа с нов собственик

Собствеността на терена и сградите на завода принадлежи на "Миджур манеджмънт кънстракшън" ЕООД, от което е въведен пропускателен режим, а оператор на взривните вещества, средствата за взривяване и взривни изделия е "Видекс" АД - отговорен за съхранението и безопасността им.
 
След проверка е установено нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия от "Видекс". Няма договор за въоръжена охрана за пет склада, в които се намират изброените вещества. Освен това няма и документи, според който "Видекс" трябва да разполага със собствени или наети складови помещения.

Четирима застават пред съда за трагедията в Горни Лом

В завода няма локална система за оповестяване за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението. Според прокуратурата случаят е особено спешен и изисква незабавна намеса от компетентните органи.