/ Thinkstock/Getty Images
Деветдесет и шест лалугери, открити на дъното на строящия се по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) язовир "Луда Яна", са преместени, съобщиха от ведомството.
 
Смяната на местообитанието им се е наложило, тъй като досегашното е попадало в границите на строителната площадка на новия воден обект за питейни нужди. След планираното за 2019 г. завършване на язовира обитаваното досега от животните място ще се намира под вода, уточняват от МРРБ.

Местят лалугерите от дъното на язовир „Луда Яна“
 
Колонията е преместена от екип от учени на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН на подходящо място в рамките на защитена зона от Европейската екологична мрежа "Натура 2000", в района на Панагюрските колонии. Новият дом ще осигури всички необходими условия за оцеляване на лалугерите в дългосрочен план. За временни укрития на животните до пълната им адаптация на мястото са изкопани дупки. Последващият мониторинг е показал, че те се приспособяват успешно.

Борисов: Аз съм зелен човек – спасявахме щъркелчета и блатни кокичета (ВИДЕО)
 
Язовир "Луда Яна" се изгражда в рамките на финансирания от Световната банка "Проект за развитие на общинската инфраструктура". Той ще бъде с обем 20 млн. куб. м, а стената му ще е висока 50 м. Към него ще бъдат изградени модерна пречиствателна станция за питейни води, довеждащи водопроводи и др. съоръжения. С пускането на язовира в експлоатация ще се осигури непрекъснатост на водоподаването и 45 000 души от Панагюрище, селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, както и мина "Радка" и площадките на "Оптикоелектрон" и "Асарел", ще получават чиста питейна вода.