/ / iStock/Getty Images
Компаниите с приходи от продажби над 16 млн. лв годишно, стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който създава стандартизиран одиторски файл, съобщават от Националната агенция за приходите.

Васил Грънчаров: Изпълнени са част от мерките след хакерската атака в НАП

Фирмите, избрали този режим, трябва да изпращат в НАП стандартизирания си одиторски файл веднъж годишно, за всяка календарна година, в срок до края на януари на следващата година. От НАП уточняват, че компаниите, които ще ползват режима с одиторски файл за отчитане на оборота, трябва да отговарят поне на две от горните три условия.

Проверете какви данни от НАП са ви хакнати

За юридическите лица, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби - СУПТО със стандартизиран одиторски файл, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата е до 31 март 2020 г., а срокът за подаването на информацията от тях, относно използвания софтуер в търговските обекти, се удължава до 31 май 2020 г.

Патентното ведомство с две нови е-услуги

Те обаче трябва да уведомят поделенията на НАП за ползването на одиторски файл през СУПТО до края на януари 2020 година.

Колко уязвими са хората, чиито данни изтекоха при атаката на НАП?

Всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите, независимо дали са или не са регистрирани по Закона за ДДС, трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 31 януари 2020 г.

Дотогава лицата, използващи СУПТО, ще могат да продължат да ползват старите си софтуери и старите си касови апарати. Срокът за подаване на информацията, относно използвания от тях софтуер в търговските обекти, е до 31 март 2020 г.

Равносметката: Комисията за личните данни установи 20 нарушения на НАП

До 31 март 2020 г. се удължава и срокът, в който лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и неизползващи друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, трябва да приведат тази си дейност в съответствие с всички изисквания на Наредбата. Тези лица трябва да подадат информация за използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г.