/ БТА
Служебният кабинет ще приеме на днешното си редовно заседание План за действие за периода 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване - 2030, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Предвижда се да се министрите да разгледат националните програми за периода 2021 - 2025 г. за превенция и контрол на туберкулозата в България, на хроничните незаразни болести и да направят промени в Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка за периода 2021 - 2024 г.

Очаква се още служебното правителство да одобри Годишен доклад за напредъка по изпълнението на актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление за периода 2019 - 2020 г. и Мерките от пътната карта за изпълнението й. А също и допълнителни разходи за 2021 г. по бюджетите на социалното министерство и на Министерството на образованието и науката за 2021 г., както и за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 -2022 г.

Правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. във връзка с механизма за бежанците в Турция
В дневния ред на правителственото заседание е и одобряването на проект на Меморандум за разбирателство между министерствата на земеделието на България и на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство.

Очаква се и одобряване на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, както и в Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Министерският съвет ще приеме Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.