/ БГНЕС, архив
Социалният министър Деница Сачева определи Закона за личната помощ като проблемен и написан "на крак" и прогнозира, че заради него ще възникнат след време и други казуси. Затова през март щяла да възложи частична оценка на въздействието, когато ще са минали 6 месеца от влизането в сила на текстовете.

Тя отново подчерта, че отговорност за хората, които са останали без лични асистенти, трябва да носят вносителите на закона - БСП и Мая Манолова.

Разработват програма за грижа в домашна среда за останалите без личен асистент

"Това не е единственият проблем в закона, той ще създаде и други, които тепърва ще виждаме. Сега виждаме, че хората с 90% трябва да се лишават от средства, между 100 и 380 лева, те трябва през Агенцията са социално подпомагане да ги превеждат на общините, а те след това да ги превеждат на техните близки, които често се явяват техни асистенти. Грубо казано, ако една майка е личен асистент на детето си, тя престава да му бъде майка на практика и става негов личен асистент и те имат трудови правоотношения. Нека да говорим какво се случва реално. Не се дава възможност хората да са независими, не се дава възможност някой професионалист да работи с тях - например как някой да започне работа, а един закон, с който се осигурява по един тромав и изключително несправедлив начин допълнителни доходи, които биха могли да бъдат използвани в най-различни посоки", даде своята оценка Деница Сачева.

"Всички закони, които се приемат бързо, на крак, които не зачитат експертните становища, няма как да дават добър позитивен обществен ефект.

Този закон влиза директно в Народното събрание, приема се под натиск, всички ръкопляскат и 6 месеца по-късно започваме да решаваме проблемите, които възникват от него", отсече социалният министър.

Омбудсманът: Хиляди хора с увреждания са без личен асистент

Сачева отговори задочно и на критиките на Мая Манолова, че работници са останали без заплати в Ловеч, а в действията на бившия омбудсман съзря пиар акция.

"Всичко, което се е случило по отношение на защитата на правата на хората в Ловеч, се е случило благодарение на Инспекцията по труда. Работниците бяха информирани още на 13 януари какво ще се предприема. Г-жа Мая Манолова отиде на 14 януари там. Събра работници и се опита да си направи общо взето пиар акция. Благодарение на усилията на колегите на Главна инспекция по труда тези хора получиха 4 млн. и 100 хил. лв. от дължащите им се възнаграждения. Работи се активно и с техния работодател. Поет е писмен ангажимент тези хора да бъдат информирани до края на месеца дали работодателя е намерил възможност за преструктуриране и дали те ще имат възможност да останат на работа", обясни ситуацията министърът.