/ ThinkStock/Getty Images
Въведоха 10-годишната абсолютна погасителна давност за дълговете на физическите лица. Целта е да се избегне фигурата на „вечния длъжник“. Това стана с поправки на второ четене в Закона за задълженията и договорите.

С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Давността не се прилага за вземания от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица, за непозволено увреждане, за неоснователно обогатяване, за издръжка, за трудово възнаграждение и за обезщетения по Кодекса на труда.

"С текстовете има баланс между длъжника и интересите на кредитора. Това не е закон, който да позволи на длъжника да не си връща никога кредитите, напротив. Дава възможността на кредитора да си прибере задълженията с различни способи. Но дава един разумен срок, в който да тече това изпълнение. Този срок е 10 години. В тези 10 години ние изключваме времето за съдебни дела", посочи Искрен Веселинов от "Обединени патриоти", който е един от вносителите на законопроекта.

"Ще сложим край на фигурата на „вечен длъжник“, каза и колегата му Христиан Митев. 

Той добави, че досега България е търпяла критики от ЕС, че у нас няма защита на длъжинците при неплатежпособност.