Пълна справка за боеприпасите в гръмналото поделение
Пълна справка за боеприпасите в гръмналото поделение / netinfo

Поделение 18 250 Разснарядителна база за боеприпаси с изтекъл срок на годност в с. Челопечене, Софийско, се състои от два цеха за разглобяване на боеприпаси и извличане на взривни вещества и складове за боеприпаси. Поделението е подчинено на бригада „Логистика" – ГЩ и към момента е в процес на ликвидация. До сега там не са взривявани боеприпаси и от половин месец в поделението не се извършва утилизация. Базата се охранява от охранителна фирма „Моба".

В складовете се съхраняват излишни за Въоръжените сили боеприпаси, които подлежат на утилизация. Съставът на взривните вещества e основно етротил и хексоген. При взривяване гамата на излъчваните вещества съдържа азотни окиси и въглероден диоксид, които при съществуващата метеорологична обстановка и създадените концентрации не са опасни за хората.

Към момента в поделението се съхраняват:

- стрелкови боеприпаси – 96 т

- ръчни гранати – 52 т

- изстрели за гранатомет ПГ – 7 – 210 т

- 23 мм изстрели – 75 т.

- 76,2 мм изстрели – 48 т

- 85 мм изстрели – 252 т

- 100 мм изстрели – 21 т

- 115 мм изстрели – 17 т

- 122 мм изстрели – 83 т

- 125 мм изстрели – 94 т

- 152 мм изстрели – 211 т

- реактивни дълбочинни бомби – 20 т

- бойни заряди – 23 т

- взриватели – 204 т

- пиротехнически средства – 68 т

- други взривни вещества – 20 т

Общо: 1494 тона

На мястоато на инцидента е изпратен модул от 38 полк ЯХБЗ (Ядрена,химична и биологична защита) - Мусачево в състав: 4 броя машини заядрена, химическа и бактериологична защита „Маяк", 4 брояавторазливни станции за специална обработка, една станция заликвидиране на последствията и един дезинфекционно-душев автомобил, който е в готовност за действие в района на инцидента. Група от Центъра за наблюдение и мониторинг на радиационната, химическата, биологическата и екологическата обстановка - Банкя еизпратена в района за обследване на създадената химическа обстановка. Групата разполага с високочувствителни прибори за откриване на токсични химически вещества.