/ БГНЕС
Извънредното положение в страната и идеята то да бъде удължено с още един месец притесни родители на бъдещи първокласници, чиито деца продължават да не ходят на детска градина. Те не знаят как ще протече цялата кампания и се оплакват от липса на информация за сроковете и условията за прием в училищата в София.

Намаляват заплатите на учителите, ако нямат по 5 часа на ден

„Приемът на деца в първи клас се извършва съгласно приетата от Столичния общински съвет система. От миналата година няма промени в критериите. Единствените изменения са свързани с графика на дейностите, и другата промяна е свързана с прилежащите райони. В някои от районите имаше закрити, както и новооткрити адреси, които са добавени в прилежащите райони за всяко едно от училищата“, каза Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“ в Столичната община.

Тя поясни, че районирането е извършено от местните администрации, които са се водили от това колко паралелки разкрива дадено училище. „Районирането във всички райони е извършено от районните администрациите, като са съблюдавани два критерия. На първо място това е капацитетът на училището. Няма как да не се отчита този фактор, а именно че училището, ако има възможност да приеме 4 паралелки по 22 ученика, няма как да приеме 150. На базата на капацитета на училището и близостта до него администрациите са определили прилежащите райони“, уточни Минчева.

Заявленията за прием на първокласници в София се приемат онлайн

Директорът посочи рамката, в която ще се проведе кампанията по прием на първокласници. „На 30 март директорите на всички общински училища обявиха в сайтовете си свободните места, както и прилежащите райони. Следващият важен срок е свързан с подаването на заявленията. Всеки родител от 21 април до 21 май да подаде заявлението. Във връзка с усложнената епидемиологичнна обстановка тези заявления ще се подават онлайн. Следващият важен срок е 1 юни. Тогава ще бъде обявени вече класираните деца в паралелките“, посочи Минчева и обяви, че родителите няма да има нужда да ходят да вадят документи, удостоверяващи семейното им положение и адрес.

„Два от критериите, необходими за прием в първи клас, свързани с постоянния и настоящ адрес, както и критерият за семейно положение, ще бъдат удостоверявани служебно. Не е необходимо родителите да се редят на опашки пред администрациите“, заяви директорът.

МОН: Учениците остават вкъщи до 12 април включително

Мария Минчева коментира още, че на този етап не се предвижда удължаване на учебната година, позовавайки се на думите на образователния министър Красимир Вълчев от вчера, и се очаква децата от 4-та група в детските градини да приключат на 24 май. Ако това се случи, директорите ще издадат необходимото удостоверение в срок. Тя не изключи и варианта, в който да настъпят промени, но обеща своевременно да информират родителите за това.

На въпрос дали в някое училище приемът в първи клас става с изпит, тя обясни, че в нито едно от общо 169 общински училища на територията на София не се провежда такъв изпит.

От думите й стана ясно още, че наесен за първи път прага на класната стая в София ще преминат 12000 ученици. „Те ще бъдат разпределени в малко над 500 паралелки по 22 ученика, като броят им може да бъде увеличен най-много до 24 в клас“, съобщи Минчева. Тя посочи, че на този етап няма опасност от това децата да не тръгнат на училище на 15-ти септември.
БГНЕС