/ ThinkStock/Getty Images
Процедурата по одобряване на новите учебници може да бъде подобрена, така че от една страна да се запази демократичното начало с мнението на учителите, но от друга страна да се гарантира по-голямо съответствие с учебната програма и целите на образованието. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред депутатите от ресорната комисия по време на днешното изслушване във връзка с новите учебници. Необходимо е да има по-широк дебат, да се привлекат повече оценители, по-добре да се дефинират задачите им и да се разделят техните функции, смята той.
 
Всички питат министъра на образованието "защо това или онова фигурира, или не в даден учебник", но аз разчитам на помощни органи - на всички учители, които си казват мнението за проектите на новите учебници, но оценителите са тези, на които трябва да се разчита в най-голяма степен, както и на съответния експерт по предмета от министерството, обясни министър Вълчев сегашната процедура на оценяване на учебниците.
 
Трябва да подобрим заданието, което става чрез учебните програми, да се направят промени към учебните програми и по-ясно да кажем на оценителите какво искаме от тях - това го правим с критериите за оценка. Особено важно е това да се случи за учебниците по предметите, които създават нагласи, - история и цивилизации, философия и литература. Трябва да се разшири и кръгът на хората, които участват в оценителните комисии, поясни министърът. Той каза, че сега най-авторитетните историци пишат учебниците, а оценителите са асистенти от висшите училища, които трябва да ги оценяват, и те са по-предпазливи, защото трябва да оценяват своите хабилитирани преподаватели.
 
Министър Вълчев даде пример, че с предмета "История и цивилизации" трябва да се възпитава у учениците отношение към света и към базови институции, но за да стане това, трябва да имаме относително съгласие за ценностите, институциите и за реда, в който сме избрали да живеем.
 
Не трябва обаче да допуснем идеологизиране и политизиране, подчерта министърът. За учебниците по история в десети клас образователният министър отбеляза, че това е твърде скорошен период в нашата история и има разделителни линии, които се проектират и в днешния ни политически живот. Има хора с различни убеждения, но трябва разговорът, консенсусът за този период, независимо дали ще бъде постигнат след 10-20 или повече години, да преминава през цивилизационния избор, който сме направили - да живеем в страна с демократични институции и да уважаваме човешките права, коментира министър Вълчев.
 
Той каза, че дори и към момента - три от петте учебника за десети клас, като министър на образованието, има пълните основания да ги утвърди.