Прогноза на ЕК: 5,5 млн. души ще живеят в България през 2060 година

Прогноза на ЕК: 5,5 млн. души ще живеят в България през 2060 година
Прогноза на ЕК: 5,5 млн. души ще живеят в България през 2060 година / Thinkstock/Getty Images

5,5 милиона души ще са жителите на България през 2060 година. Това се посочва в Доклад за застаряването, икономическите и бюджетните прогнози за 28-те държави членки на Европейския съюз за периода 2013-2060 г. Документът бе представен от Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" на Европейската комисия, предаде БГНЕС. Той е базиран на информация, подадена от статистическите институти и финансовите министерства на държавите членки на ЕС.

Населението на България се стопило с над 43 000 души за година

ГД "Икономически и финансови въпроси" отчита, че към 2013 г. у нас са живеели 7,3 млн. българи, докато след 45 години те ще са с 1,8 млн. човека по-малко. На фона на отрицателния прираст, който България ще преживее в следващите четири десетилетия, ЕС се готви за увеличаване на своите жители. Ако през 2013 г. в държавите членки са живеели 507 млн. европейци, то прогнозите са, че през 2060 г. те ще са 523 млн. души или с 3% повече.

Проблемът на ЕС обаче е във нарастването на застаряващото население.

Оптимистична е прогнозата за продължителността на живота. Според ЕК през 2060 г. българските мъже ще живеят средно с 11 години повече отколкото е била средната продължителност на живота през 2013 г. Очакванията са през 2060 г. продължителността на живота при мъжете у нас да е 82 г. при 71 г. през 2013 г. С осем години ще се увеличи средната продължителност на живота и на българките. Ако през 2013 г. средната продължителност на живота на българската жена е бил 78 години, то през 2060 г. трябва да е 86 г.

Данните за демографското развитие на Европейския съюз показват изключително лоша тенденция по отношение на работната сила в общността. Според тях, ако през 2013 г. работещите граждани на ЕС са 212 млн., то през 2060 г. те ще са 202 млн., което е спад от 4,4%. За сметка на това в държавите членки на ЕС значително ще се увеличава населението, което ще е в пенсионна възраст.

Прогнозата е, че ако през 2013 г. на един пенсионер в европейските държави има четирима работещи, то през 2060 г. на един пенсионер ще се падат едва двама работещи жители на ЕС.

Дялове на населението по възрастови категории в България според данните на ГД "Икономически и финансови въпроси" на ЕК:
2013 г.  2060 г.
0 - 14 г. 13,6%  14,1%
15 - 64 г. 67%   54,2%
65 - 79 г. 15%   19,5%
80+ 4,4% 12,2%

В София живеят 18.3% от българите, във Видинска област - 1.3%

Докладът вещае, че и през 2060 г. България ще е далеч от средното ниво по основни социални показатели.

След 45 години в ЕС ще се отделя средно 6,9% за здравеопазване от брутния вътрешен продукт, докато в България ще отделяме едва 4,4%, при 4%, които са отделени през 2013 г.

През 2060 г. в ЕС ще се отделят 4,7% за образование, докато у нас този процент ще е едва 3,4 на сто. През 2013 г. са образование у нас са отделени 3% от БВП.

За помощ при безработища в ЕС през 2060 г. ще се отделя 1,1%, докато у нас този показател ще е едва 0,3%.

През 2060 г. България ще отделя 9,4% от БВП за пенсии, докато в ЕС ще се отделят 11,3%.