Във Варна излязоха на протест срещу изсичане на борова гора
Във Варна излязоха на протест срещу изсичане на борова гора / iStock/Getty Images
„Продължаваме промяната“ (ПП) настоява парламентът да задължи Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да предприеме спешни мерки за ограничаване на сечта в земеделски земи. Само в 15 общини през 2022 г. е допуснато обезлесяване на над 20 000 дка от всички над 50 000 дка в страната, се казва в аргументите към проекта за решение на НС. Това съобщиха от пресцентъра на "Продължаваме промяната".

Тази информация е подкрепена с конкретни сигнали за мащабна сеч в земеделски земи в нарушение на Закона за горите, както и за злоупотреби при прилагането на Закона за опазване на селскостопанското имущество, повечето от които са вече потвърдени от Изпълнителната агенция по горите или нейните регионални поделения. Сред посочените общини са Антоново, Стражица, Омуртаг, Угърчин, Ловеч, Мездра, Самоков, Петрич, Батак, Смолян, Пазарджик, Бяла, Средец, Чипровци и др.

Установено е не само изсичане на гори в земеделски земи чрез незаконни разрешения от общините, но и големи злоупотреби и кражби, прикривани чрез такива разрешения.

„Докато инвестираме 60 млн. лв. европейски средства по европейската Зелена сделка за създаване на нови гори върху площ от 13 000 дка за 5 години с цел справяне с климатичната криза, само през 2022 г. е достигнат рекорден размер от над 450 000 м3 дървесина (т.е. близо 7% от целия дърводобив в държавата), добита от земеделски земи“, алармира депутатът от ПП Александър Дунчев. За сравнение през 2021 г. от земеделски земи е добита 350 000 м3 дървесина, а през 2020 г. – 330 хил. м3.

ПП иска МОСВ да предложи конкретни административни и нормативни мерки за ограничаване на сечта в земеделски земи. Те трябва да са придружени със съответните анализи за мащабите на проблема на национално равнище, за въздействието му върху околната среда и за трудностите, с които се сблъскват административните органи при контрола върху сечите на гори в земеделски земи, върху експедирането и транспортирането на дървесина, добита от тези сечи, и др.