/ DarikNews
Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. в общ размер до 12.2 млн. лв.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.