Няма да се отнемат заплати при укрит конфликт на интереси
Няма да се отнемат заплати при укрит конфликт на интереси / снимка: DarikNews

При установяване на конфликт на интереси възнаграждението, получено за периода, през който конфликтът е бил укрит, няма да се отнема в полза държавата. Вече са готови поправките в закона, които работна група от депутати изготви и ще внесе в деловодството на парламента вероятно утре. С тях отпада досегашната разпоредба, според която при установен конфликт на интереси лицата, заемащи публични длъжности, трябваше да връщат заплатите си за времето, през което той е бил укрит.

 

По думите на Елеонора Николова, която е в работната група, в трудовото право е принцип, че „когато един човек получава възнаграждение въз основа на сключен трудов договор, независимо от пороците, които след това се установят по повод на възникването на трудовото правоотношение, полученото възнаграждение не подлежи на връщане". Тя добави, че се запазвала разумната и много висока административна санкция в закона. „Записахме, че дори лицето да не е атакувало пред съда установения вече конфликт на интереси, органът по установяване му задължително изпраща преписката, за да може административният съд да наложи санкция. Глобите са много сериозни, при юридически лица те са между 15 000 и 20 000 лева", посочи Николова.

 

Съгласно измененията в декларациите, които лицата, заемащи публични длъжности, трябва да подадат по този закон до края на март, отпада текстът, който гласеше, че за неверни данни носят наказателна отговорност.

 

"Не е необходимо изрично да се записва, защото всяка декларация, дадена по закон, може да доведе до отговорността на лицето по член 313 на НК", обясни Николова.

 

Той гласи, че който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

 

„Такъв запис няма и в имотните декларации, които хората на висши държавни длъжности подават пред Сметната палата. Съгласно практиките през последните години господства становището, че когато една декларация се дава по силата на закон, тя представлява частен документ, за който лицето носи отговорност, ако напише неверни данни", обясни независимият депутат.

 

Поправките предвиждат постоянна комисия да проверява и установява конфликта на интереси. Според Елеонора Николова това трябва да прави ресорната комисия по въпросите на държавната администрация. От левицата уточниха, че това по-скоро е основа, върху която да стъпи следващият парламент, а до края на мандата ще се действа по сегашната схема. НДСВ, които оглавяват настоящата подкомисията, все още не са подписали проекта, очаква се да го обсъдят утре сутрин на заседание на парламентарната си група.