/ iStock/Getty Images
Временните противоепидемични мерки, въведени в страната, се удължават до 31 юли с  нова заповед на служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров. 

Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се разрешава при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, носене на маски за лице и използване само на седящи места.

Спортните състезания с публика се допускат при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски.

Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се разрешава при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. 

Нови правила за влизане в страната (ЗАПОВЕД)

Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на маски от персонала.

На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят маски.

Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организиранигрупови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение седопуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механичнипрегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване илидезинфекция.

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси,обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което сепровеждат, при спазване на физическа дистанция и носене на маски за лице от всички участници.

Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала

Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант; създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице; осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост отспецификата на работа и оценката на риска на работното място
 
Ето и целия текст на двете заповеди на министъра на здравеопазването: