Корупцията и бюрокрацията - заплахи за националната сигурност
Корупцията и бюрокрацията - заплахи за националната сигурност / Sofia Photo Agency

Корупцията по високите етажи на властта, бюрокрацията, "войната по пътищата", влошаването на здравния статус на населението, са някои от основните вътрешни заплахи за сигурността на страната. Това пише в проекта за Стратегията за национална сигурност на България, който е внесен от правителството в деловодството на парламента. Проектодокументът посочва като потенциална вътрешна заплаха за гражданите и "социалната несигурност" и диференциация в обществото, както и недостатъчната интегрираност на етническите малцинства.

"Неясният в редица случаи произход на капитала намалява авторитета на държавата като основен гарант на законността, а също така подкопава доверието към успелите с труд граждани", пише още там. Злоупотребата с класифицирана информация също е сред рисковете и заплахите на вътрешната среда.

Тероризмът, киберпрестъпленията, екoлогичната и енергийната сигурност пък са посочени сред заплахите на външната среда. Там като "ново тревожно явление" е описано и пиратството и отвличането на екипажи на търговския флот.

Проектът на стратегията за национална сигурност беше писан в продължение на месеци от екип към Министерски съвет, оглавяван от премиерския съветник Румен Миланов. Документът трябва да послужи за общи политики между специалните служби и всички държавни институции за няколко години напред.